Bruiklenen terug naar A'dam Museum


Op 26 mei kwam de tentoonstelling 'Werk, Bid & Bewonder' in het Dordrechts Museum tot een einde. Onze bruiklenen zijn ingepakt en weer terug naar Amsterdam.


Het portret van Carel Quina (door Jacob Ferdinand Voet), model van de Heilige Grafkerk uit Jeruzalem en een zilveren strooilepel met een voorstelling van Christus en de Samaritaanse vrouw, waren in bruikleen bij het Dordrechts Museum tussen 10 november 2018 en 26 mei 2019. Ze waren onderdeel van de tentoonstelling 'Werk, Bid & Bewonder' dat gehouden werd ter gelegenheid van de viering dat 400 jaar geleden de Synode van Dordrecht plaats vond.

Het was een prachtig opstelling, dat goed de relatie tussen calvinisme en kunst in een brede context liet zien. Onze drie uitlenen hebben hier op een bijzonder mooie wijze aan bijgedragen.

Op 29 mei zijn alle stukken zorgvuldig ingepakt en weer terug gebracht naar Amsterdam. De strooilepel gaat naar ons depot in het Collectiecentrum van het A'dam Museum. Het portret van Carel Quina en het model van de Heilige Grafkerk gaan op 13 juni terug naar de tentoonstelling 'Amsterdam Wereldstad' in het Amsterdam Museum.

Hanger Koningin Wilhelmina


Opmerkelijk nieuws! De sinds 1997 vermiste hanger van Koningin Wilhelmina is gevonden en weer terug in onze collectie.

Tijdens de tentoonstelling 'Pollen te Kijk' in het Stadsmuseum van Woerden (in 1997) bleek deze bijzondere hanger te zijn verdwenen. Het is een hanger, waarvan briljanten de letters van de naam “Wilhelmina” vormen, met er boven een Konings kroon; het kan worden gedragen als hanger of als broche. Het was een geschenk van Hare Majesteit de Koningin Regentes Emma aan Frederika Louise Henriëtte van de Poll voor haar rol als Surintendante bij de opvoeding van H.M. Koningin Wilhelmina gedurende de jaren 1890-1896. PWQ objectnummer ZZ240.

Veel betrokkenen rond de tentoonstelling in Woerden hebben zich enorm ingezet om de hanger terug te vinden, maar het sieraad bleef onvindbaar. Binnen de collectie is het stuk als ‘verdwenen’ aangemerkt en we hadden geen hoop meer dat het ooit nog zou terugkeren. Tot Pasen 2019! De weduwe van de in december 2018 overleden fotograaf Hans van Ommeren, nam contact op met het PWQ Bestuur, om mee te delen dat de hanger gevonden was! In het originele doosje en mét de handgeschreven beschrijving (van ‘Tante Zus Zeist’, jongere zus van Frederika) er nog bij. Het bleek achterin een grote kast te zijn gevallen, waar het voor de veiligheid was gelegd. Nota bene: Hans van Ommeren heeft een groot deel van onze zilver collectie in die tijd gefotografeerd – veel afbeeldingen van de zilver/miniaturen collectie zijn van zijn hand.

Het gehele bestuur en familie Van Ommeren zijn enorm opgelucht en blij dat het prachtige en bijzondere sieraad na 22 jaar weer onderdeel is van de PWQ collectie.

In memoriam Marianne van de Poll - Elion


Bedroefd hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze bevlogen voorzitter van de Van de Poll Wolters Quina Stichting op zondag 27 januari 2019. 


Marianne van de Poll - Elion

Ridder in de orde van Oranje-Nassau
Rechtsdame van de Johanniter Orde in Nederland
Weduwe van Jhr. drs. A.N.J. van de Poll (†1992)
Partner van ir. M.R. Marcan


* Wassenaar, 18 januari 1937
† Hattem, 27 januari 2019Marianne volgde haar man Jhr. Drs. A.N.J van de Poll in augustus 1992 op als voorzitter van de Van de Poll Wolters Quina Stichting. Zij heeft een grote bijdrage geleverd aan het behoud, de uitbreiding en het tentoonstellen van de kunstcollectie van de Stichting. In 2017 is de volledige collectie ondergebracht in een aparte afdeling van het collectiecentrum van het Amsterdam Museum. Het is de Kroon op Marianne's werk geweest de collectie weer terug naar Amsterdam te brengen. Wij zullen haar persoonlijkheid, enthousiasme en passie enorm missen. 

De begrafenis is op zaterdag 2 februari 2019 te Zeist. Marianne zal worden bijgezet in het familiegraf op de Gemeentelijke Begraafplaats Zeist.

PWQ bestuursvergadering in het Dordrechts Museum


Op zondag 13 januari 2019 heeft het bestuur van de PWQ Stichting vergaderd in het Dordrechts Museum. Dit naar aanleiding van de bruiklenen die zijn opgenomen in de expositie 'Werk, Bid & Bewonder': portret van Carlo/Carel Quina, model van de Heiligegraf Kerk en een zilveren suikerstrooilepel. 

Door omstandigheden hebben we de geplande vergadering van december 2018 moeten uitstellen. Echter, het was ook een goede gelegenheid om de banden met het Dordrechts Museum aan te halen en deze vergadering ter plekke te houden. Aansluitend heeft het bestuur een rondleiding gekregen van de speciale expositie door het museum. Uiteraard is er goed aandacht gegeven aan de prachtige PWQ objecten!

Deze expositie loopt van zaterdag 10 november 2018 tot zondag 26 mei 2019. Werk, Bid en Bewonder is onderdeel van de viering dat precies 400 jaar geleden de grote Synode van Dordrecht was - van 13 november 1618 tot 9 mei 1619.

De PWQ Stichting heeft drie stukken in bruikleen: het portret van Carlo/Carel Quina door Jacob Ferdinand Voet, het model van de Heilige Grafkerk en een zilveren suikerstrooilepel met een voorstelling van Christus en de Samaritaanse vrouw er op (ZZ138).

Link naar "Werk, Bid & Bewonder" Dordrechts Museum

Opening 'Werk, Bid & Bewonder' - Dordrechts Museum


Op zaterdag 10 november is de expositie 'Werk, Bid & Bewonder' geopend in het Dordrechts Museum. De PWQ Stichting doet hieraan mee en heeft drie stukken in bruikleen: portret van Carlo/Carel Quina, model van de Heilige Grafkerk en een zilveren suikerstrooilepel. 

Deze expositie loopt van zaterdag 10 november 2018 tot zondag 26 mei 2019. Werk, Bid en Bewonder is onderdeel van de viering dat precies 400 jaar geleden de grote Synode van Dordrecht was - van 13 november 1618 tot 9 mei 1619.

De Synode van Dordrecht was een door de Nederduits Gereformeerde Kerk belegde kerkvergadering en kwam in opdracht van de Staten-Generaal in Dordrecht, de eerste stad van Holland, bijeen om te proberen een eind te maken aan de godsdienstige controverse tussen remonstranten (Arminianen) en contra-remonstranten (Gomaristen), een conflict dat zich in de aan de Synode van Dordrecht voorafgaande jaren tot een splijtzwam in de Nederlandse maatschappij en politiek had ontwikkeld.

De PWQ Stichting heeft drie stukken in bruikleen: het portret van Carlo/Carel Quina door Jacob Ferdinand Voet, het model van de Heilige Grafkerk en een zilveren suikerstrooilepel met een voorstelling van Christus en de Samaritaanse vrouw er op (ZZ138).

Link naar "Werk, Bid & Bewonder" Dordrechts Museum

Opening De Mooiste Stad - Amsterdam Museum


Een delegatie van het PWQ bestuur was aanwezig bij de opening van de tentoonstelling 'De Mooiste Stad' bij het Amsterdam Museum op 16 juni 2018. Het laat een aantal objecten zien dat mede door gastconservator wijlen burgemeester Eberhard van der Laan is samengesteld.

Vanaf zondag 17 juni tot en met zondag 4 november 2018 is in het Amsterdam Museum de tentoonstelling 'De Mooiste Stad', 'Amsterdam door de ogen van Eberhard van der Laan' te zien. Tot vlak voor zijn overlijden werkte burgemeester Eberhard van der Laan aan een tentoonstelling over zijn geliefde stad.

Met ruim 80 foto's en voorwerpen uit de collectie van het Amsterdam Museum en het Stadsarchief maakt Van der Laan duidelijk hoe Amsterdammers in het verleden omgingen met de uitdagingen die horen bij snelle groei en economische bloei. Hij hoopte hiermee een aanzet te geven tot een goed gesprek over de toekomst van de stad. Bij hoge uitzondering is voor deze tentoonstelling de gehele Amsterdam Galerij beschikbaar gesteld.

Link naar "De Mooiste Stad" Amsterdam Museum

PWQ deelname tentoonstelling Wereldstad - Amsterdam Museum


Het Amsterdam Museum maakt een nieuwe vaste opstelling met de titel 'Wereldstad', die zal lopen van 16 juni 2018 tot en met 1 januari 2022 in het pand aan de Nieuwezijds Voorburgwal 359 te Amsterdam. De van de Poll-Wolters-Quina Stichting zal hieraan mee doen met een aantal bruiklenen.

Objecten:

- Model Heilige Grafkerk te Jeruzalem (1669).
- Portret van Sir Carlo Quina (1622-1689), geschilderd door Jacob Ferdinand Voet.
- Portret van Steven Wolters (1651-ca 1704) geschilderd door Caspar Netscher.

De PWQ geeft de bruiklenen onder voorwaarde dat gedurende deze periode deze bruiklenen voor tentoonstellingen elders tijdelijk beschikbaar blijven.

Twee PWQ pastels te zien bij Van Loon


Museum Van Loon presenteert de tentoonstelling 'Pastels: het pastelportret in Nederland', een overzicht van het werk van de belangrijkste pastelportrettisten in Nederland in de 18e en 19e eeuw.

De PWQ heeft twee pastels van Bolomey in bruikleen gegeven, portretten van Frederik Gijsbert baron van Dedem tot de Gelder en zijn vrouw Adriana Frederica Sloet tot Lindenhorst.

Museum Van Loon hoopt met deze tentoonstelling een bijdrage te kunnen leveren aan de bekendheid van zowel de buitenlandse als de Nederlandse pastellisten. Ook hoopt het museum de bezoekers kennis te laten maken met pastellisten die door de jaren heen in vergetelheid zijn geraakt, zoals Pierre Frédéric de la Croix en Francesco en Felippo Tozelli, die allen de Nederlandse portretkunst hebben verrijkt met hun verfijnde portretten.

Bij de tentoonstelling verschijnt bij WBooks de publicatie Het pastelportret in Nederland, geschreven door Fleur Siedenburg, met bijdragen van Rudi Ekkart en Claire van den Donk. Zie ook het desbetreffende artikel bij 'Tentoonstellingen'.

Drie Catalogi online!


Alle schilderijen, zilver en miniatuur zilver, die in de drie catalogi vermeld staan, zijn nu opgenomen in de PWQ Website. Ieder object is, samen met een afbeelding en beschrijving, te bekijken.
Nanne van de Poll en Marianne van de Poll-Elion hadden alle documentatie van de rijke collectie de afgelopen jaren reeds gerubriceerd, hernummerd en uiteindelijk gedigitaliseerd. Nu is alles ook online gezet.

In de komende periode zullen alle beschrijvingen, linkjes en detail informatie nog grondig worden gecontroleerd op fouten en zondig bijgewerkt, -stay tuned- dus om de vorderingen op de voet te volgen en/of ons te wijzen op foutjes.

Zie: Collecties/Schilderijen, Collecties/Zilver en Collecties/Zilver Miniaturen. 

Niet alle details informatie van de objecten is te vinden op de website. Ook hebben de online afbeeldingen niet de hoogste resolutie. Echter, de hoge resolutie afbeeldingen kunnen (tegen een geringe vergoeding) worden opgevraagd via een van de Bestuursleden of de Webmaster.   

Vernieuwde PWQ website


De PWQ website bestaat 10 jaar.

Het is ruimschoots de kinderschoenen ontgroeid en het Bestuur meent dan ook dat het tijd is voor een aangepaste en vernieuwde versie.

Met vereende krachten hebben wij geprobeerd de website aan deze tijd aan te passen. Het betreft met name de toegankelijkheid van het cultureel erfgoed voor derden op basis van de prachtige catalogi van de schilderijen en het zilver.

De PWQ heeft de afgelopen jaren niet stil gezeten en dat is goed leesbaar en zichtbaar. 

Er is veel aandacht besteed aan de opmaak en de teksten om deze zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor de bezoekers van de site.

De vernieuwde site geeft een uitstekend beeld van de huidige stand van zaken van de Van de Poll-Wolters-Quina Stichting. Waar nodig zal de site regelmatig worden aangepast.