Ontstaan van de Van de Poll - Wolters - Quina Stichting


Vermoedelijk is de verzameling van De Van de Poll - Wolters - Quina Stichting aan het eind van de 18e eeuw ontstaan toen Jacobus van de Poll en Cornelia Jacoba Wolters bij notariŽle acte hun bezittingen samenvoegden. 

Dit 'kernbezit' bestond uit schilderijen en het model van de Heilig Grafkerk. In de loop van de tijd is het bezit van de Stichting gegroeid door familie legaten en schenkingen. De collectie van de familie van de Poll werd in 1935 ondergebracht in de Van de Poll - Wolters - Quina Stichting.

Geschiedenis van het Geslacht Van de Poll


De familie Van de Poll (Uten Polre, Uten Polle, Van den Polle) ontleent haar naam waarschijnlijk aan het goed 'De Pol', een donjon in Mastwijk, gelegen aan de Blindeweg 5 in de buurt van Montfoort.

Everaert Uten Polre, de stamvader, de "Oer Poll", werd omstreeks 1250 geboren. Leden van de familie bekleedden in de 14e en 15e eeuw bestuurlijke ambten zoals dijkgraaf en burgemeester, in Montfoort en Woerden.

Bosje op de oorspronkelijke plek van De Pol, aan de Blindeweg in Mastwijk (Montfoort). Met enkele opgegraven kloostermoppen.

Wapen familie Van de Poll


Van oudsher heeft de familie Van de Poll het wapen van Harmelen gevoerd, in goud een zwarte dwarsbalk, vergezeld van drie rode ruiten, geplaatst 2 en 1.

In 1351 zegelt Jan van den Polle Wouter Gherytssoen als heemraad en buur te Mastwijk, met dit wapen. Het is daarom waarschijnlijk dat het geslacht Van de Poll van de Harmelens afstamt, die, zoals wordt aangenomen, op hun beurt weer van de Van Woerdens afstammen. Deze laatsten voerden hetzelfde wapen, echter zonder balk.

Naar Amsterdam

In de 16e eeuw trok Gijsbert Jansz van de Poll (1529-1607) naar Amsterdam en trouwde aldaar Jannetje de Vroede (Draver) (1538-1573), hun nakomelingen speelden al snel een rol in het bestuur van de stad en aanzienlijke ambten bekleedden tot in het begin van de 19e eeuw. Jan van de Poll (1597-1678) was de eerste burgemeester van de familie in Amsterdam (vanaf 1650). Hij zou dit ambt zes keer bekleden.


Tot in het begin van de 19e eeuw zou een groot aantal Van de Pollen het in Amsterdam tot burgemeester brengen. Zij behoorden dan ook tot de rijke regenten geslachten van deze stad. Hieraan kwam na de Franse tijd een einde toen Frederik van de Poll (1780-1853) na oproer in de stad op zijn verzoek in 1836 eervol ontslag kreeg uit dit ambt. Hij werd aangesteld als 'Gouverneur des Konings' van de Provincie Utrecht.

Frederiks zoon, Frederik Harman (1823-1909), diens vrouw Henriette Wilhelmina van de Poll (1829-1909) en hun kinderen, speelden een belangrijke rol in het culturele leven van Zeist. Zij woonden in 'Beek en Royen'. Twee van zijn dochters (HenriŽtte en Pauline) vervulden functies aan het hof van koningin Emma en Wilhelmina en waren belast met de opvoeding van prinses Wilhelmina en Juliana. 

Nakomelingen van Harmen Hendrik van de Poll (1697-1778) zijn in de 19e eeuw geadeld tot Jonkheer. De lijn van zijn zoon Jacobus van de Poll (1724-1807), die met zijn vrouw Cornelia Jacoba Wolters (1726-1795) het kernbezit van de PWQ Stichting naliet, is uitgestorven.