Over de Stichting


De Van de Poll - Wolters - Quina Stichting is een hedendaagse voortzetting van een oude traditie waarin de familie Van de Poll een verzameling portretten van drie verwante families als cultureel erfgoed, doorgaf. De drie geslachten leefden in een periode van enkele honderden jaren vanaf de 17e eeuw in Amsterdam. De betreffende families Wolters en Quina zijn uitgestorven.

De hedendaagse collectie die in de loop van de jaren verder is gegroeid, bestaat uit een verzameling 17e - 19e -eeuwse familie portretten, tafelzilver en zilveren miniaturen. Verder bezit de Stichting uiteenlopende voorwerpen waaronder een model van de Heilig Grafkerk uit de 17e eeuw, een verzameling oude soldaatjes en curiosa.

Het omvangrijke familiearchief van de familie Van de Poll is in bruikleen gegeven aan het Stadsarchief van Amsterdam.

Onder het wapen van de Stichting PWQ staat: Bewaren is Behouden. Vooral de laatste decennia beijvert het bestuur zich om het cultureel erfgoed van de families Van de Poll, Wolters en Quina waar mogelijk, onder de aandacht van een breder publiek te brengen. Zo waren er tentoonstellingen in het Stadsmuseum Woerden: 'Pollen te Kijk' (1997/1998), in het Willet-Holthuysen Museum in Amsterdam: 'Regenten herleven' (2002) en in het Museum Van Loon: Van Bol tot Veth (2015-2016).

Ook zijn er verschillende publicaties over de familie verschenen. In 1997 verscheen van de hand van Saskia van Haaren, het boek 'Een regentengeslacht in beeld: Geschiedenis en collectie van de familie Van de Poll' waarin de geschiedenis van de familie Van de Poll en de collectie in beeld worden gebracht. In 2010 ter gelegenheid van het 75 jarig bestaan van de Van de Poll-Wolters-Quina Stichting: 'Het Pollenpad'. Een wandeling langs de geschiedenis en erfgoed van 9 generaties Van de Poll in de 17e en de 18e eeuw. Tekst en research Klaas van de Poll. En tot slot in 2015: Van Bol tot Veth, de portretten verzameling van de families Van de Poll-Wolters en Quina. Auteurs Claire van den Donk en Rudi Ekkart.