Inleiding Stadsarchief Amsterdam

Bij het Stadsarchief Amsterdam liggen twee belangrijke PWQ inventarissen (183 en 1499) in bruikleen opgeslagen:

#183: Archief van de Familie Van de Poll


Een van de vele regentengeslachten die na het ontstaan van het Koninkrijk der Nederlanden in de adelstand verheven werden is de Amsterdamse familie Van de Poll. Het Archief van de Familie Van de Poll bestaat uit stukken afkomstig vanuit drie familietakken Van de Poll:

1) het archief van de afstammelingen van Jan van de Poll (1668-1745) via Fredrik van de Poll (1780-1853).
2) het archief van de familietak afstammend van Fredriks broer, Jan Jacobus van de Poll (1784-1863).
3) het archief van de afstammelingen van Willem Gerrit van de Poll (1763-1836).

Tenslotte bevat het familiearchief een hoeveelheid stukken afkomstig van de familie Bonn. Deze zijn in 1834 toegevoegd aan het archief Van de Poll door het huwelijk tussen Fredrik van de Poll en Clara Catharina Bonn (1817).

#1499: Archief van de Van de Poll Wolters Quina Stichting


De Van de Poll-Wolters-Quinastichting werd op 7 juni 1935 voor notaris D.E. Huender te Utrecht opgericht door Fredrik van de Poll (1860-1937) en zijn zuster Johanna Margaretha Elisabeth van de Poll (1872-1970) om een bij die akte omschreven verzameling voor de familie te bewaren en van vervreemding te vrijwaren (deze akte bevindt zich overigens niet in het archief) en tevens om het publiek door middel van tentoonstellingen daarvan kennis te doen nemen. Dit alles werd ondernomen op aandrang van Hendrik van de Poll (1866-1947), die vreesde dat de collectie wel eens in vreemde handen zou kunnen geraken.

De Van de Poll-Wolters-Quina-stichting functioneerde in de praktijk als een verzamelpunt voor archiefmateriaal van alle leden van de familie Van de Poll. Vooral de genealoog van het geslacht Van de Poll en drijvende kracht achter de stichting, Abraham Nicolaas Jan (roepnaam: Jan) van de Poll (1894-1977) was actief in dezen. Waarschijnlijk werden door hem de stukken van zijn voorouders aan het archief toegevoegd

Archief van de Van de Poll Wolters Quina Stichting