Portret Steven Wolters uit 'Wereldstad' terug naar Depot


Het portret van Steven Wolters, door Caspar Netscher, is weer terug naar het Depot, na ruim 2 jaar onderdeel te zijn geweest van de tentoonstelling “Wereldstad” van het Amsterdam Museum.

In verband met het vrijmaken van zaalruimte voor de tentoonstelling over de Gouden Koets (medio 2021) is het portret van Steven Wolters (1651-1704), geschilderd door Caspar Netscher, weer terug naar het depot. Het schilderij was onderdeel van de tentoonstelling “Wereldstad” van het Amsterdam Museum. Op de foto's is goed te zien dat het portret grondig wordt geinspecteerd door de experts van het Amsterdam Museum voordat het naar het 'transitodepot' gaat. Binnen enkele weken zal het schilderij naar PWQ's Depot in het Collectiecentrum (A'dam Noord) worden overgebracht.

De overige twee bruiklenen, te weten het Model Heilige Grafkerk te Jeruzalem (1669) en het portret van Carel Quina (1622-1689), geschilderd door Jacob Ferdinand Voet, blijven nog wel onderdeel van de tentoonstelling Wereldstad; deze bevinden zich in een andere zaal.

De bruiklenen van de twee grote schilderijen van Jacob en Adriana Quina, geschilderd door Ferdinand Bol, zijn verlengd tot eind 2021. Deze schilderijen zijn onderdeel van de tentoonstelling “Hollanders van de Gouden Eeuw” bij de Hermitage in Amsterdam.

Nieuw onderdeel 'Wapenkaarten' toegevoegd aan de PWQ collectie


Alle wapenkaart-achtige objecten van de PWQ collectie zijn samen gebracht, gecatalogiseerd en op de website geplaatst.

Binnen de rijke collectie van de PWQ Stichting bevonden zich een aantal zogenaamde ‘Wapenkaarten’ (kwartierstaten, stambomen, stamreeksen en zelfs een rouwbord), allen gekenmerkt door de afbeeldingen van familiewapens en de familierelaties. Deze prachtige objecten zijn nooit opgenomen in een catalogus en werden simpelweg naast alle schilderijen bewaard in het depot.

Tot nu! De kaarten zijn samengebracht in een nieuwe (sub)collectie en te zien op de website. Alle objecten zijn goed beschreven wat en wie ze voorstellen.

De nieuwe serie heeft het PWQ kenmerk ‘WK’. De gebruikte foto’s zijn nu nog van een matige kwaliteit, maar binnenkort worden de kaarten met een hoge resolutie gefotografeerd (en op de website geplaatst).

Zie collecties / Wapenkaarten.

PWQ's collectie 'Varia Objecten' gecatalogiseerd


De zogenaamde ‘varia objecten' van de PWQ Stichting zijn gecatalogiseerd, gefotografeerd en ingevoerd op de website. Te vinden bij het menu: collecties / varia objecten.

Al jaren beschikte de PWQ Stichting over een gevarieerde hoeveelheid losse objecten, niet behorende bij de schilderijen of het (miniatuur-) zilver. Deze ‘curiosa’ zijn afkomstig van verschillende personen uit de familie die ze hebben bewaard omdat ze bijzonder of dierbaar waren.

Het is een bonte verzameling van borden, doosjes, zegels, penningen, poppen, waaiers, knopen, ringen, stoelen, tinnen soldaatjes … tot enkele kloostermoppen afkomstig van de 13e-eeuwse woontoren De Pol, de oorsprong van de familie Van de Poll. Ook het bekende 17e-eeuwse model van de Heilige Grafkerk (van Carel Quina) hoort bij deze collectie.

Enkele bestuurs- en familieleden hebben de opbergkasten in het depot uitgespit en de objecten gefotografeerd en van een uniek PWQ catalogusnummer voorzien. Vervolgens konden alle objecten beschreven worden en -eindelijk- zichtbaar gemaakt worden via de website.

Zie collecties / varia objecten.

Jacob en Adriana Quina in de Hermitage


Onze twee 'Bollen' (Jacob en Adriana Quina, door Ferninand Bol) zijn op 27 juni opgenomen in de tentoonstelling 'Hollanders van de Gouden Eeuw' bij de Hermitage in Amsterdam.

Na een korte restauratie, waarbij er achter het doek een speciale plaat is aangebracht om bewegingen te minimaliseren, zijn de beide grote portretten van Jacob Quina en Adriana Quina, geschilderd door Ferninand Bol, opgenomen in de tentoonstelling 'Hollanders van de Gouden Eeuw'.

Opschrift bij de schilderijen:
Jacob Quina was koopman, bewindhebber bij de WIC, maar hij had ook belangen in de VOC. In 1646 trouwde hij met Adriana Quina, een ver familielid, die in Batavia was geboren. Voor Adriana was het haar derde huwelijk. Eerder trouwde ze met een VOC bediende die gouverneur op Taiwan werd. Toen deze stierf trouwde ze zijn opvolger, maar die overleed al na drie jaar. Daarop vertrok Adriana naar Holland en trouwde met Jacob. Ook hem zou zij overleven.

Ze hangen werkelijk heel mooi en tussen hun tijdgenoten. Tot medio 2020 zullen ze in de Hermitage te zien zijn... waar ook nog een paar andere Pollen te zien zijn, zoals het grote schuttersstuk (schuttersmaaltijd door Johann Spilberg) met Jan 'met de pluimpjes' van de Poll, Gijsbert van de Poll en de jonge Harmen van de Poll.

Inpakken 'Bollen', Jacob en Adriana Quina, van Ferdinand Bol


Onze twee 'Bollen' (Jacob en Adriana Quina, door Ferninand Bol) zullen in bruikleen worden gegeven aan het Amsterdams Museum en worden tentoongesteld in het Hermitage in Amsterdam.

Op 17 juni zijn de beide grote portretten van Jacob Quina (Q1) en Adriana Quina (Q2), geschilderd door Ferninand Bol, uit het depot gehaald en grondig onderzocht door een restaurateur. De komende 12 maanden zullen ze worden tentoongesteld in de Hermitage in Amsterdam.

Vanwege het feit dat het Amsterdams Museum enkele doeken uit de Hermitage heeft uitgeleend aan het Thyssen-Bornemisza museum in Madrid: de portretten van de ouders van Pieter Corneliszoon 'PC' Hooft - Cornelis Pietersz Hooft en Anna Jacobsdr Blaeu, door Cornelis van der Voort, kwam er een prachtige plek beschikbaar. Qua stijl en type, passen onze twee Bollen uitstekend op deze plaats. We zijn er blij dat we deze bruiklenen op deze korte termijn hebben kunnen afspreken.

Op 27 juni zullen de schilderijen worden opgenomen in de tentoonstelling bij de Hermitage.

Installatie bruiklenen A'dam Museum


Op woensdag 13 juni zijn het portret van Carel Quina en het model van de Heilige Grafkerk weer opgenomen in de tentoonstelling 'Amsterdam Wereldstad' van het Amsterdam Museum.


Het portret van Carel Quina (door Jacob Ferdinand Voet) en het model van de Heilige Grafkerk van Jeruzalem, dat Quina als souvenir had meegenomen van zijn pelgrimage naar de heilige stad, zijn weer terug gezet op hun plek in de tentoonstelling 'Amsterdam Wereldstad' (dat loopt tot januari 2022).

Drie bestuursleden van de PWQ Stichting waren aanwezig bij dit heugelijke feit. Samen met de medewerkers en enkele conservators van het Amsterdams Museum zijn het schilderij en model uitgepakt, grondig gecontroleerd en weer in de tentoonstelling opgenomen. Carel Quina kijkt de bezoekers weer uitdagend aan wanneer ze door deze zaal lopen; waar ook andere Amsterdamse wereldburgers te zien zijn.

Het blijft heel bijzonder om het daadwerkelijke 'souvenirtje' te zien dat Carel Quina heeft meegenomen van zijn grote reis naar Jerusalem (van 1668 tot 1671), en dat het nog altijd in zo'n goede conditie verkeert. Op basis van Quina's reisverslag is het boek "Door het land van de Sultan" verschenen (getranscribeerd door Ingrid van der Vlis).

Bruiklenen terug naar A'dam Museum


Op 26 mei kwam de tentoonstelling 'Werk, Bid & Bewonder' in het Dordrechts Museum tot een einde. Onze bruiklenen zijn ingepakt en weer terug naar Amsterdam.


Het portret van Carel Quina (door Jacob Ferdinand Voet), model van de Heilige Grafkerk uit Jeruzalem en een zilveren strooilepel met een voorstelling van Christus en de Samaritaanse vrouw, waren in bruikleen bij het Dordrechts Museum tussen 10 november 2018 en 26 mei 2019. Ze waren onderdeel van de tentoonstelling 'Werk, Bid & Bewonder' dat gehouden werd ter gelegenheid van de viering dat 400 jaar geleden de Synode van Dordrecht plaats vond.

Het was een prachtig opstelling, dat goed de relatie tussen calvinisme en kunst in een brede context liet zien. Onze drie uitlenen hebben hier op een bijzonder mooie wijze aan bijgedragen.

Op 29 mei zijn alle stukken zorgvuldig ingepakt en weer terug gebracht naar Amsterdam. De strooilepel gaat naar ons depot in het Collectiecentrum van het A'dam Museum. Het portret van Carel Quina en het model van de Heilige Grafkerk gaan op 13 juni terug naar de tentoonstelling 'Amsterdam Wereldstad' in het Amsterdam Museum.

Hanger Koningin Wilhelmina


Opmerkelijk nieuws! De sinds 1997 vermiste hanger van Koningin Wilhelmina is gevonden en weer terug in onze collectie.

Tijdens de tentoonstelling 'Pollen te Kijk' in het Stadsmuseum van Woerden (in 1997) bleek deze bijzondere hanger te zijn verdwenen. Het is een hanger, waarvan briljanten de letters van de naam “Wilhelmina” vormen, met er boven een Konings kroon; het kan worden gedragen als hanger of als broche. Het was een geschenk van Hare Majesteit de Koningin Regentes Emma aan Frederika Louise Henriëtte van de Poll voor haar rol als Surintendante bij de opvoeding van H.M. Koningin Wilhelmina gedurende de jaren 1890-1896. PWQ objectnummer ZZ240.

Veel betrokkenen rond de tentoonstelling in Woerden hebben zich enorm ingezet om de hanger terug te vinden, maar het sieraad bleef onvindbaar. Binnen de collectie is het stuk als ‘verdwenen’ aangemerkt en we hadden geen hoop meer dat het ooit nog zou terugkeren. Tot Pasen 2019! De weduwe van de in december 2018 overleden fotograaf Hans van Ommeren, nam contact op met het PWQ Bestuur, om mee te delen dat de hanger gevonden was! In het originele doosje en mét de handgeschreven beschrijving (van ‘Tante Zus Zeist’, jongere zus van Frederika) er nog bij. Het bleek achterin een grote kast te zijn gevallen, waar het voor de veiligheid was gelegd. Nota bene: Hans van Ommeren heeft een groot deel van onze zilver collectie in die tijd gefotografeerd – veel afbeeldingen van de zilver/miniaturen collectie zijn van zijn hand.

Het gehele bestuur en familie Van Ommeren zijn enorm opgelucht en blij dat het prachtige en bijzondere sieraad na 22 jaar weer onderdeel is van de PWQ collectie.

In memoriam Marianne van de Poll - Elion


Bedroefd hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze bevlogen voorzitter van de Van de Poll Wolters Quina Stichting op zondag 27 januari 2019. 


Marianne van de Poll - Elion

Ridder in de orde van Oranje-Nassau
Rechtsdame van de Johanniter Orde in Nederland
Weduwe van Jhr. drs. A.N.J. van de Poll (†1992)
Partner van ir. M.R. Marcan


* Wassenaar, 18 januari 1937
† Hattem, 27 januari 2019Marianne volgde haar man Jhr. Drs. A.N.J van de Poll in augustus 1992 op als voorzitter van de Van de Poll Wolters Quina Stichting. Zij heeft een grote bijdrage geleverd aan het behoud, de uitbreiding en het tentoonstellen van de kunstcollectie van de Stichting. In 2017 is de volledige collectie ondergebracht in een aparte afdeling van het collectiecentrum van het Amsterdam Museum. Het is de Kroon op Marianne's werk geweest de collectie weer terug naar Amsterdam te brengen. Wij zullen haar persoonlijkheid, enthousiasme en passie enorm missen. 

De begrafenis is op zaterdag 2 februari 2019 te Zeist. Marianne zal worden bijgezet in het familiegraf op de Gemeentelijke Begraafplaats Zeist.

PWQ bestuursvergadering in het Dordrechts Museum


Op zondag 13 januari 2019 heeft het bestuur van de PWQ Stichting vergaderd in het Dordrechts Museum. Dit naar aanleiding van de bruiklenen die zijn opgenomen in de expositie 'Werk, Bid & Bewonder': portret van Carlo/Carel Quina, model van de Heiligegraf Kerk en een zilveren suikerstrooilepel. 

Door omstandigheden hebben we de geplande vergadering van december 2018 moeten uitstellen. Echter, het was ook een goede gelegenheid om de banden met het Dordrechts Museum aan te halen en deze vergadering ter plekke te houden. Aansluitend heeft het bestuur een rondleiding gekregen van de speciale expositie door het museum. Uiteraard is er goed aandacht gegeven aan de prachtige PWQ objecten!

Deze expositie loopt van zaterdag 10 november 2018 tot zondag 26 mei 2019. Werk, Bid en Bewonder is onderdeel van de viering dat precies 400 jaar geleden de grote Synode van Dordrecht was - van 13 november 1618 tot 9 mei 1619.

De PWQ Stichting heeft drie stukken in bruikleen: het portret van Carlo/Carel Quina door Jacob Ferdinand Voet, het model van de Heilige Grafkerk en een zilveren suikerstrooilepel met een voorstelling van Christus en de Samaritaanse vrouw er op (ZZ138).

Link naar "Werk, Bid & Bewonder" Dordrechts Museum


« vorige pagina [ 1 2 3 ] volgende pagina »

« vorige pagina [ 1 2 3 ] volgende pagina »