Schilderijen PWQ Stichting

Hier vindt u een overzicht van het schilderijenbezit van de Stichting, waaronder veel portretten afkomstig uit de families Van de Poll, Wolters en Quina.

De portretten, waarvan een aantal geschilderd is door vooraanstaande schilders zoals Ferdinand Bol, Caspar Netscher, Arnold Boonen, Heinrich Siebert, Jacob Ferdinand Voet en Jan Maurits Quinckhard, werden voor een belangrijk deel bijeengebracht door Jacobus van de Poll, 1724-1807, en zijn vrouw Cornelia Jacoba Wolters, 1726-1795. Deze schilderijen vormden het 'kernbezit' van de collectie van de Van de Poll Wolters Quina Stichting. In de jaren daarna is het aanzienlijk uitgebreid via legaten, nalatenschappen, schenkingen en aankopen.

Omdat het bezit vanaf het begin van de 19e-eeuw in handen is van de familie Van de Poll en de familie Wolters uitstierf, zijn de aanwinsten van latere datum meer op de Van de Pollen georiŽnteerd geweest. Onderdelen van de collectie worden regelmatig in bruikleen gegeven voor exposities.

Bij alle portretten wordt naam van de afgebeelde vermeld en, indien bekend, ook de naam van de schilder. Aanvullende informatie is te vinden onder de 'Details' tab. Alle objecten hebben een uniek PWQ nummer (serieaanduiding a, A, B, C, N, Q, W, X, Z gevolgd door een volgnummer) dat te vinden is onder de 'Referentie' tab. Mocht een portret ook worden vermeld in de RKD databank, dan is het zogenaamde afbeeldingsnummer ook te vinden onder de Referentie tab.

Alle velden (omschrijving, schilder, details, referentie) zijn volledig zoekbaar middels het zoekveld aan de linkerkant.

Bronnen van informatie

De informatie over de schilderijen van de PWQ Stichting komt uit het archief van de Stichting en is door Nanne Evert van de Poll & Marianne van de Poll-Elion samengebracht in de catalogus Kijk op de Portretten, 'Portretten Van de Poll Wolters Quina Stichting', 2016, uitgebracht in eigen beheer.

Daarnaast is de verzameling ook door Claire van den Donk & Rudi Ekkart in groot detail onderzocht, beschreven en gepubliceerd in de catalogus Van Bol tot Veth, 'De portretverzameling van de families Van de Poll, Wolters en Quina', 2015, ISBN 978-90-5997-214-8.

Bron voor de genealogie van Van de Poll, Wolters, Quina en andere aan/ingetrouwde families, is het standaardwerk "Genealogie van het geslacht VAN DE POLL", samengesteld door Jhr mr WLM van de Poll in 1988. Een gedetaileerd overzicht van 23 generaties Van de Poll. Het geeft de aanvullende informatie en familierelaties van veel genoemde personen bij de collecties.   

Zilveren objecten PWQ Stichting

Naast de schilderijen bezit de PWQ Stichting ook een grote verzameling 18e-, 19e- en 20e-eeuws zilveren objecten en -miniaturen. Deze zijn ondergebracht in twee (zoekbare) collecties 'Zilver' en 'Zilver Miniaturen'.

Bij alle objecten wordt een korte omschrijving gegeven van het object en eventueel aangevuld met extra gegevens onder de 'details' tab. Onder de 'Referentie' tab staan, naast het nieuwe PWQ nummer ('ZZ'+volgnummer voor het Zilver en 'ZM'+volgnummer voor de Zilveren Miniaturen), ook de eventuele nummers van andere/oudere lijsten (inventarissen opgesteld door De Winter en Aardewerk).

Varia objecten PWQ Stichting

Een grote en gevarieerde hoeveelheid losse objecten, die niet behorende bij de schilderijen of het (miniatuur-) zilver, zijn ondergebracht in de collectie "Varia Objecten". Al deze curiosa zijn afkomstig van verschillende personen uit de familie die ze hebben bewaard omdat ze bijzonder of dierbaar waren.

Een verzameling van borden, doosjes, zegels, penningen, poppen, waaiers, knopen, ringen, stoelen, tinnen soldaatjes … tot enkele kloostermoppen afkomstig van de 13e-eeuwse woontoren De Pol, de oorsprong van de familie Van de Poll, Uten Polle. Ook het bekende 17e-eeuwse model van de Heilige Grafkerk (van Carel Quina) hoort bij deze collectie.

Al deze objecten zijn gefotografeerd, beschreven, gecatalogiseerd en op de website gezet. Serienummer V.

Hoge resolutie afbeeldingen aanvragen

Ieder schilderij, zilveren object of -miniatuur is te zien via de kleine afbeelding (thumbnail), door hier op te klikken wordt een grotere afbeelding op het scherm vertoond. Mocht er interesse zijn voor de afbeelding op hoge resolutie zonder watermerk, dan kunt u contact op nemen met: info@pwq.nl. Tegen een vergoeding kunnen deze afbeeldingen worden verstrekt.

Herkomst van de PWQ Collectie schilderijen

De herkomst van de schilderijen en portretten komt uit verschillende bronnen. Voor een uitvoerige verklaring en uitleg, zie de catalogus 'Kijk op de Portretten', Bijlage III, Notities. N E van de Poll & M van de Poll-Elion, (2016), eigen uitgave van de PWQ Stichting.

Bron I. Kerncollectie - Primair bezit. Nalatenschap van Jan Wolters van de Poll, 1759-1826.

Bron IIA. Beek en Royen - Ingebracht door Jhr Frederik van de Poll, 1860-1937, en Jkvr Joanna Margaretha Elizabeth van de Poll, 1872-1970.

Bron IIB. Beek en Royen, overig - Diverse portretten afkomstig uit Beek en Royen.

Bron III. Collectie Breijl - Afkomstig uit bezit familie Breijl, WHL Breijl.

Bron IVA. Legaat Jkvr WAG vd Poll - Gelegateerd door Jkvr Wilhelmina Adriana Geertruida van de Poll, 1901-1958.

Bron IVB. Nalatenschap Jkvr WAG vd Poll - Uit de nalatenschap van Jkvr Wilhelmina Adriana Geertruida van de Poll, 1901-1958.

Bron IVC. Nalatenschap Jkvr WAG vd Poll - Portretten Backer/Bicker, nalatenschap van Jkvr Wilhelmina Adriana Geertruida van de Poll, 1901-1958.

Bron V. Schenking Jhr JMM van Asch van Wijck - Uit de nalatenschap van Jhr Mr JMM van Asch van Wijck, 1891-1961, door Jkvr A van Asch van Wijck in 1961.

Bron VIA. Schenking Jhr DM van Gelder de Neufville - Uit de nalatenschap van Jhr DM van Gelder de Neufville, 1858-1938. Na overlijden van de dochter van zijn erflater, Jkvr CJJ van Gelder de Neufville, 1892-1953.

Bron VIB. Legaat Jkvr CJJ van Gelder de Neufville - Uit nalatenschap van Jhr DM van Gelder de Neufville, 1858-1938, gelegateerd door de dochter van zijn erflater, Jkvr CJJ van Gelder de Neufville, 1892-1953.

Bron VIC. Legaat Jkvr CJJ van Gelder de Neufville - Uit nalatenschap van Jhr DM van Gelder de Neufville, 1858-1938, gelegateerd door de dochter van zijn erflater, Jkvr CJJ van Gelder de Neufville, 1892-1953.

Bron VII. Legaat Van Vollenhoven - Schenking door Jhr MWR van Vollenhoven, 1882-1976, en zijn moeder Jkvr MLC van de Poll, 1858-1928.

Bron VIII. Tak Jan Jacobus van de Poll - Ingebracht door verschillende leden, nakomelingen van Johannes 'Jan' Jacobus van de Poll, 1860-1937. Na overlijden van mr Frederik van de Poll gaat het beheer van de PWQ over op deze tak.

Bron IX. Veilingaankopen - door de Stichting.

Bron X. Overig - niet ingedeeld, onbekend.