Vernieuwde PWQ website


De PWQ website bestaat 10 jaar.

Het is ruimschoots de kinderschoenen ontgroeid en het Bestuur meent dan ook dat het tijd is voor een aangepaste en vernieuwde versie.

Met vereende krachten hebben wij geprobeerd de website aan deze tijd aan te passen. Het betreft met name de toegankelijkheid van het cultureel erfgoed voor derden op basis van de prachtige catalogi van de schilderijen en het zilver.

De PWQ heeft de afgelopen jaren niet stil gezeten en dat is goed leesbaar en zichtbaar. 

Er is veel aandacht besteed aan de opmaak en de teksten om deze zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor de bezoekers van de site.

De vernieuwde site geeft een uitstekend beeld van de huidige stand van zaken van de Van de Poll-Wolters-Quina Stichting. Waar nodig zal de site regelmatig worden aangepast.

Topstukken PWQ collectie in bruikleen aan het Amsterdam Museum


Twee belangrijke topstukken uit de collectie van de Van de Poll-Wolters-Quina Stichting zijn in bruikleen gegeven aan de Stichting Amsterdam Museum ten behoeve van de tentoonstelling Govert Flinck en Ferdinand Bol, Rembrandts meesterleerlingen in het Amsterdam Museum.

Het betreft het portret van Jacob Quina, 1621-1680, (PWQ Q1) en het portret van zijn echtgenote Adriana Quina, 1614-1684, (PWQ Q2). Beide geschilderd door Ferdinand Bol. De tentoonstelling loopt van 13 oktober 2017 tot en met 18 februari 2018.

Bestuursleden PWQ bij de opening tentoonstelling Govert Flinck en Ferdinand Bol


Enkele PWQ bestuursleden waren aanwezig bij de opening in het Amsterdam Museum van de tentoonstelling Govert Flinck en Ferdinand Bol, Rembrandts meesterleerlingen.

Bestuursleden op bezoek bij het Stadsarchief Amsterdam op 22 september 2017. Natuurlijk ook nog even gekeken hoe ons PWQ archief ligt opgeslagen! Het ziet er allemaal prima uit!

Marianne vd Poll-Elion, Wouter-Evert vd Poll, Mechteld vd Poll, Saskia van Haaren, Lisette Graswinckel, Theo vd Poll - rondgeleid door Emmy Ferbeek (Stadsarchief)

Collectie PWQ terug in Amsterdam


De Van de Poll-Wolters-Quina Stichting, opgericht op 7 juni 1935, beheert het cultureel erfgoed van de familie Van de Poll.

Een groot deel van deze omvangrijke collectie is in depot opgeslagen. Tot voor kort werd gebruik gemaakt van het depot van Museum de Fundatie in de zg Kunstbunker te Paasloo.

Sinds voorjaar 2017 is de collectie terug in Amsterdam. Nu in het Collectiecentrum van het Amsterdam Museum. Amsterdam is immers de stad waar aan het eind van de 16e eeuw het eerste familielid Gijsbert Jansz van de Poll naar toe is getrokken. Al snel bekleden hij en zijn nazaten aanzienlijke ambten en spelen zij een steeds belangrijker rol in het bestuur van de stad. Zij behoren dan ook tot de vooraanstaande regentengeslachten van deze stad tot in het begin van de 19e eeuw. Ruim twee eeuwen konden negen generaties Van de Poll zo hun stempel op de stad drukken.

Geschiedenis en collectie zijn nu weer verenigd in de stad Amsterdam.


Van de kunstbunker in Paasloo naar het gloednieuwe Collectiecentrum van het Amsterdam Museum. Een grotere tegenstelling tot onze eerdere behuizing is niet voorstelbaar met dit, volgens de ontwerpers, "spannende, laagdrempelige en veelzijdige cultuurgebouw": Het Collectie Depot van het Amsterdam Museum in Amsterdam Noord, Backup-straat 4.


« vorige pagina [ 1 2 3 ] volgende pagina »

« vorige pagina [ 1 2 3 ] volgende pagina »