Mozaïek view
zoeken

Cornelia Abrahamina de Neufville, 1831-1886.

Dochter van Abraham de Neufville (C35), 1787-1871, en Margaretha Cornelia Clara van de Poll (C32, C33, C34), 1788-1854. Gehuwd met Abraham Nicolaas Jan van de Poll (C25, C27), 1819-1870.

Zie ook: C28, C36.

 • Schilder
 • Details
 • Referentie

G.A. Kottmann. Datering: 1870.

Pendant van Abraham Nicolaas Jan van de Poll (C25).

Er zijn verschillende exemplaren van deze (ingekleurde) fotoafdrukken bekend. Twee sets binnen de PWQ Stichting: C25 en C26C27 en C28.

G.A. Kottmann, Algemeene Boek- Papier- en Kunsthandel, Valeriusstraat 61, Den Haag.

Bron VIII. Tak Jan Jacobus van de Poll - Ingebracht door verschillende leden, nakomelingen van Johannes 'Jan' Jacobus van de Poll, 1860-1937. Na overlijden van mr Frederik van de Poll gaat het beheer van de PWQ over op deze tak.

PWQ: C26
RKD: 1000310924

Abraham Nicolaas Jan van de Poll, 1819-1870.

Zoon van Jan Jacobus van de Poll (C21C23), 1784-1863, en Jkvr Constantia Agatha Calkoen (C22C24), 1792-1860. Gehuwd met Cornelia Abrahamina de Neufville (C26C28C36), 1831-1886.

Abraham Nicolaas Jan was Rechter, Procureur en President arrondissementsrechtbank. Gemeenteraadslid Amersfoort.

Zie ook: C25.

 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Adolphe Zimmermans. Datering: 1870.

Pendant van Cornelia Abrahamina de Neufville (C28).

Er zijn verschillende exemplaren van deze (ingekleurde) fotoafdrukken bekend. Twee sets binnen de PWQ Stichting: C25 en C26C27 en C28.

Photographie Adolphe Zimmermans, Riemerstraat, La Haye.

Bron VIII. Tak Jan Jacobus van de Poll - Ingebracht door verschillende leden, nakomelingen van Johannes 'Jan' Jacobus van de Poll, 1860-1937. Na overlijden van mr Frederik van de Poll gaat het beheer van de PWQ over op deze tak.

PWQ: C27
RKD: 1000310920

Cornelia Abrahamina de Neufville, 1831-1886.

Dochter van Abraham de Neufville (C35), 1787-1871, en Margaretha Cornelia Clara van de Poll (C32C33C34), 1788-1854. Gehuwd met Abraham Nicolaas Jan van de Poll (C25C27), 1819-1870.

Zie ook: C26, C36.

 • Schilder
 • Details
 • Referentie

G.A. Kottmann. Datering: 1870.

Pendant van Abraham Nicolaas Jan van de Poll (C27).

Er zijn verschillende exemplaren van deze (ingekleurde) fotoafdrukken bekend. Twee sets binnen de PWQ Stichting: C25 en C26, C27 en C28.

G.A. Kottmann, Algemeene Boek- Papier- en Kunsthandel, Valeriusstraat 61, Den Haag.

Bron VIII. Tak Jan Jacobus van de Poll - Ingebracht door verschillende leden, nakomelingen van Johannes 'Jan' Jacobus van de Poll, 1860-1937. Na overlijden van mr Frederik van de Poll gaat het beheer van de PWQ over op deze tak.

PWQ: C28
RKD: 1000310924

Jhr Hendrik van de Poll, 'Oupa', 1866-1947.

Zoon van Abraham Nicolaas Jan van de Poll (C25, C27), 1819-1870, en Cornelia Abrahamina de Neufville (C26, C28, C36), 1831-1886. Gehuwd met Aaltje Ottens (C30), 1870-1952.

Henk vestigt zich in 1888 in Groot-Suikerboschkop (het huidige Dullstroom) in Transvaal Zuid Afrika. Hij bouwt er twee huizen, een dam en de molen 'Hollandia'. Directeur van de NV tot Exploitatie van de watermolen Hollandia te Dullstroom. Ook neemt hij deel (aan de kant van de Zuid-Afrikaansche Republiek, Transvaal) aan de Tweede Boerenoorlog (1899-1902). Hij keert in 1902 terug naar Nederland. Neemt deel aan oprichting van enkele biochemie bedrijven. Archivaris Dr Abraham Kuyper Stichting (wetenschappelijk bureau ARP) 1921.

 • Schilder
 • Details
 • Referentie

H. Scheuer. Datering: 1942.

Pendant van Aaltje Ottens (C30).

Bron VIII. Tak Jan Jacobus van de Poll - Ingebracht door verschillende leden, nakomelingen van Johannes 'Jan' Jacobus van de Poll, 1860-1937. Na overlijden van mr Frederik van de Poll gaat het beheer van de PWQ over op deze tak.

PWQ: C29
RKD: 1000310942

Aaltje Ottens, 1870-1952.

Dochter van Hendriks Ottens, 1833-1905, en Kornelia Hamminga, 1834-1909. Gehuwd met Jhr Hendrik van de Poll (C29), 1866-1947.

 • Schilder
 • Details
 • Referentie

H. Scheuer. Datering: 1942.

Pendant van Jhr Hendrik van de Poll (C29).

Bron VIII. Tak Jan Jacobus van de Poll - Ingebracht door verschillende leden, nakomelingen van Johannes 'Jan' Jacobus van de Poll, 1860-1937. Na overlijden van mr Frederik van de Poll gaat het beheer van de PWQ over op deze tak.

PWQ: C30
RKD: 1000310936

David Mattheus van Gelder de Neufville, 1811-1882, en Margaretha Jacoba de Neufville, 1812-1872.

Kinderen van Abraham de Neufville (C35), 1787-1871, en Margaretha Cornelia Clara van de Poll (C32, C33, C34), 1788-1854. David Mattheus huwde Margaretha Jacoba van de Poll, 1833-1915 (volle neef-nicht van elkaar). Margaretha Jacoba de Neufville is ongehuwd gebleven.

David Mattheus heeft een studie Rechten in Leiden gedaan en was vendumeester bij de Bank van Lening in Amsterdam.

 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Adriaan de Lely. Datering: 1817.

Adriaan de Lely, 1755-1820. Autodidact, werkzaam in Antwerpen, vestigde zich in Amsterdam. Historie, genrestukken, figuurvoorstellingen, portretten en interieurs. Leraar Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten. In zijn tijd zeer gevierd.

Bron VIA. Schenking Jhr DM van Gelder de Neufville - Uit de nalatenschap van Jhr DM van Gelder de Neufville, 1858-1938. Na overlijden van de dochter van zijn erflater, Jkvr CJJ van Gelder de Neufville, 1892-1953.

PWQ: C31
RKD: 1000313498

Margaretha Cornelia Clara van de Poll, 1788-1854.

Dochter van Harmen van de Poll (C1C2C4), 1750-1807, en Margaretha Jacoba van de Poll (C3), 1751-1815. Gehuwd met Abraham de Neufville (C35), 1787-1871. Zie ook: C33C34.

 • Schilder
 • Details
 • Referentie

NN. Datering: 1795.

Bron VIC. Legaat Jkvr CJJ van Gelder de Neufville - Uit nalatenschap van Jhr DM van Gelder de Neufville, 1858-1938, gelegateerd door de dochter van zijn erflater, Jkvr CJJ van Gelder de Neufville, 1892-1953.

PWQ: C32
RKD: 1000311531

Margaretha Cornelia Clara van de Poll, 1788-1854.

Dochter van Harmen van de Poll (C1C2C4), 1750-1807, en Margaretha Jacoba van de Poll (C3), 1751-1815. Gehuwd met Abraham de Neufville (C35), 1787-1871. Zie ook: C32C34.

 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Heinrich Siebert sr. Datering: 1852.

Mogelijk gemaakt naar foto en/of andere voorbeelden. Uit een serie: Margaretha Cornelia Clara van de Poll (C33), Abraham de Neufville (C35), Cornelia Abrahamina de Neufville (C36).

Heinrich Siebert sr. 1804-1881. Uit Berlijn, maakte tussen 1843-1869 kleine 200 pastel portretten, o.a.in Nederland.

Bron VIA. Schenking Jhr DM van Gelder de Neufville - Uit de nalatenschap van Jhr DM van Gelder de Neufville, 1858-1938. Na overlijden van de dochter van zijn erflater, Jkvr CJJ van Gelder de Neufville, 1892-1953.

PWQ: C33
RKD: 1000311532

Margaretha Cornelia Clara van de Poll, 1788-1854.

Dochter van Harmen van de Poll (C1, C2, C4), 1750-1807, en Margaretha Jacoba van de Poll (C3), 1751-1815. Gehuwd met Abraham de Neufville (C35), 1787-1871. Zie ook: C32, C33.

 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Pieter Wilhelmus van de Weijer. Datering: 1852.

Steendruk naar portret door Heinrich Siebert, C33. Opschrift: 'Steendruk P W van de Weijer, Utrecht'. Er zijn meerdere afdrukken in omloop bij de PWQ Stichting en familie.

Pieter Wilhelmus van de Weijer, 1816-1880. Werkzaam in Utrecht, lithograaf, tekenaar, drukker, boekhandelaar, uitgever. Werkte veel met zijn broer Johannes Hermanus samen, steendrukkerij Van de Weijer.

Bron VIA. Schenking Jhr DM van Gelder de Neufville - Uit de nalatenschap van Jhr DM van Gelder de Neufville, 1858-1938. Na overlijden van de dochter van zijn erflater, Jkvr CJJ van Gelder de Neufville, 1892-1953.

PWQ: C34
RKD: 0000367048

Abraham de Neufville, 1787-1871.

Zoon van David Mattheus van Gelder de Neufville (X10), 1751-1814, en Elisabeth Barnaart, 1747-1794. Gehuwd met Margaretha Cornelia Clara van de Poll (C32C33C34), 1788-1854.

Abraham was Commissaris van de Nederlandse Bank.

 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Heinrich Siebert sr. Datering: 1852.

Mogelijk gemaakt naar foto en/of andere voorbeelden. Uit een serie: Margaretha Cornelia Clara van de Poll (C33), Abraham de Neufville (C35), Cornelia Abrahamina de Neufville (C36).

Heinrich Siebert sr. 1804-1881. Uit Berlijn, maakte tussen 1843-1869 kleine 200 pastel portretten, o.a.in Nederland.

Bron VIA. Schenking Jhr DM van Gelder de Neufville - Uit de nalatenschap van Jhr DM van Gelder de Neufville, 1858-1938. Na overlijden van de dochter van zijn erflater, Jkvr CJJ van Gelder de Neufville, 1892-1953.

PWQ: C35
RKD: 1000311513

« vorige [ 1 2 ... 5 6 7 8 9 10 ... 12 13 ] volgende »

« vorige [ 1 2 ... 5 6 7 8 9 10 ... 12 13 ] volgende »
In collectie zoeken
In alle velden:
Naar schilder:
    wissen