Mozaïek view uit
zoeken
Jan van de Poll, 1597-1678.

"Jan met de Pluimpjes". Gehuwd met Duyfje van Gerwen. Houtkoper te Amsterdam; Raad van Amsterdam 1646-1672, commissaris 1638, schepen 1640, burgemeester 1653, 1655, 1658, 1661, 1663, 1671, 1672; luitenant Amsterdamse burgerij 1632, kapitein 1643, kolonel 1650; commissaris superintendent en keurmeester van het Touwwerk 1636; regent Sint Jorishof 1637; commissaris van de monstering te Amsterdam; overman Handboogdoelen 1648; commissaris tot de zeevaart 1655; commissaris van de trekwegen en vaarten tussen Amsterdam, Hoorn, Edam, Monnickendam en Purmerend 1660. Zie ook (a2).
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Jacob Houbraken, 1698-1780. Vier Amsterdamse magistraten uit het geslacht Van de Poll, vervaardigd naar geschilderde portretten (1755-1759).

Deze gravure is gemaakt naar een schilderij van Johannes Spilberg: de Schuttersmaaltijd ter ere van Jan van de Poll (1650), zie afbeelding in Geneologie, deze catalogus.

PWQ: a1
Jan van de Poll, 1597-1678.

"Jan met de Pluimpjes". Gehuwd met Duyfje van Gerwen. Houtkoper te Amsterdam; Raad van Amsterdam 1646-1672, commissaris 1638, schepen 1640, burgemeester 1653, 1655, 1658, 1661, 1663, 1671, 1672; luitenant Amsterdamse burgerij 1632, kapitein 1643, kolonel 1650; commissaris superintendent en keurmeester van het Touwwerk 1636; regent Sint Jorishof 1637; commissaris van de monstering te Amsterdam; overman Handboogdoelen 1648; commissaris tot de zeevaart 1655; commissaris van de trekwegen en vaarten tussen Amsterdam, Hoorn, Edam, Monnickendam en Purmerend 1660. Zie ook (a1).
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

NN

Herkomst onbekend

PWQ: a2
Harmen Hendrik van de Poll, 1697-1772.

Gehuwd met Margaretha Trip (a4). Burgemeester, Raad, Schepen en Kolonel der Schutterij van Amsterdam. Zie ook (a5).
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Toegeschreven aan Arnhold Boonen, 1669 -1729. Dordrecht. Interieurs, regentenstukken en portretten, o.a. van prins Willem IV, prinses Marie Louise, Peter de Grote en de latere Frederik de Grote als kroonprins. 

II-A. Uit Beek en Royen. Door Jhr Frederik van de Poll en zijn zusters ingebracht. Gerestaureerd 1997. Bij restauratie van dit portret bleek dat de originele pruik was vervangen door de pruik die op de gravure van Houbraken (a5) staat afgebeeld. Het portret is weer in zijn oorspronkelijke staat teruggebracht.

PWQ: a3
RKD: 1000311837
Margaretha Trip, 1699-1778.

Gehuwd met Harmen Hendrik van de Poll (a3)(a5).
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Toegeschreven aan Arnhold Boonen, 1669-1729. Dordrecht. Interieurs, regentenstukken en portretten, o.a. van prins Willem IV, prinses Marie Louise, Peter de Grote en de latere Frederik de Grote als kroonprins. 

I. Kerncollectie - Nalatenschap Jan Wolters van de Poll.

PWQ: a4
RKD: 1000311840
Harmen Hendrik van de Poll, 1697-1772.

Gehuwd met Margaretha Trip (a4). Burgemeester, Raad, Schepen en Kolonel der Schutterij van Amsterdam. Zie ook (a3).
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Jacob Houbraken, 1698-1780. Vier Amsterdamse magistraten uit het geslacht Van de Poll, vervaardigd naar geschilderde portretten (1755-1759). 

Deze gravure is gemaakt  naar een schilderij van Hendrik Pothoven (1749), zie afbeelding in Geneologie, deze catalogus.

PWQ: a5
Pieter van de Poll, 1703-1766.

Gehuwd met Catharina Susanna van den Bempden (a7). Commissaris, Schepen en Burgemeester van Amsterdam.
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Toegeschreven aan Arnhold Boonen, 1669-1729. Dordrecht. Interieurs, regentenstukken en portretten, o.a. van prins Willem IV, prinses Marie Louise, Peter de Grote en de latere Frederik de Grote als kroonprins. 

II-A. Uit Beek en Royen. Door Jhr Frederik van de Poll en zijn zusters ingebracht. Gerestaureerd 1997. Bij restauratie van dit portret bleek dat de originele pruik was vervangen door de pruik die op de gravure van Houbraken (a8) staat afgebeeld. Het portret is weer in zijn oorspronkelijke staat teruggebracht.

PWQ: a6
RKD: 1000311957
Catharina Susanna van den Bempden, 1703-1768.

Gehuwd met Pieter van de Poll (a6).
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Toegeschreven aan Arnhold Boonen, 1669-1729. Dordrecht. Interieurs, regentenstukken en portretten, o.a. van prins Willem IV, prinses Marie Louise, Peter de Grote en de latere Frederik de Grote als kroonprins. 

II-A. Uit Beek en Royen. Door Jhr Frederik van de Poll en zijn zusters ingebracht.

PWQ: a7
RKD: 1000313530
Pieter van de Poll, 1703-1766.

Gehuwd met Catharina Susanna van den Bempden, a7. Commissaris, Schepen, Burgemeester van Amsterdam.
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Jacob Houbraken, 1698-1780. Vier Amsterdamse magistraten uit het geslacht Van de Poll, vervaardigd naar geschilderde portretten (1755-1759). 

Van drie van de vier gravures van J. Houbraken is bekend welke portretten ten voorbeeld stonden. Van die van Pieter niet. Mogelijk was dat a6, maar dan met de overgeschilderde pruik en in spiegelbeeld.

PWQ: a8
Jan van de Poll, 1726-1781.

Gehuwd met Sara de la Court (a10). Raad, Commissaris, Burgemeester van Amsterdam, Raad van Admiraliteit, Directeur Secr. Suriname. 
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Toegeschreven aan Dominicus van der Smissen, 1704-1760, vermoedelijk afkomstig uit Hamburg. Heeft een tijd in Nederland gewoond. Portretten en familiegroepen.

II-A. Uit Beek en Royen. Door Jhr Frederik van de Poll en zijn zusters ingebracht.

PWQ: a9
RKD: 0000379889
Sara de la Court, 1733-1762

Gehuwd met mr Jan van de Poll (a9).
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Toegeschreven aan Dominicus van der Smissen, 1704-1760, vermoedelijk afkomstig uit Hamburg. Heeft een tijd in Nederland gewoond. Portretten en familiegroepen.

II-A. Uit Beek en Royen. Door Jhr Frederik van de Poll en zijn zusters ingebracht.

PWQ: a10
RKD: 1000312338
mogelijk Jan van de Poll, 1726-1762.

Gehuwd met Sara de la Court, a10. Raad, Commissaris, Burgemeester van Amsterdam, Raad van Admiraliteit, Directeur Secr. Suriname.
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

NN

II-A. Uit Beek en Royen – Door Jhr Frederik van de Poll, † 1937,  en zijn zusters ingebracht.

PWQ: a11
RKD: 1000312339
Aegidius van de Poll, 1728-1795.

Schepen, Burgemeester van Amsterdam, Raad ter Admiraliteit, Postmeester op Gorkum, den Bosch en Tilburg.
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Jan Palthe, 1719-1769, Leiden. Leerling van zijn vader, Gerhard Jan. Veel portretten van Leidse hoogleraren, o.a. Hemsterhuis. Anno 1749

II-A. Uit Beek en Royen – Door Jhr Frederik van de Poll, † 1937,  en zijn zusters ingebracht.

PWQ: a12
RKD: 1000313854
Margaretha Diderica Lydia Elisabeth Breijl, 1799-1895.

Gehuwd met Pieter van de Poll, 1799-1885.
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Jan Frederik Pieter Portielje, 1829-1908. Nederlands-Belgische kunstschilder. Werkte in Amsterdam, Brussel en Antwerpen. 

III. Collectie Breijl – Afkomstig uit bezit familie Breijl. 

PWQ: a13
RKD: 1000313867
Jan van de Poll, 'Jan de oude', 1721-1801.

Gehuwd met Anna Maria Dedel. Schepen en Kapitein der Schutterij. Als minister van staat afgevaardigd naar Engeland. Burgemeester van Amsterdam.           
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Jacob Houbraken, 1698-1780. Vier Amsterdamse magistraten uit het geslacht Van de Poll, vervaardigd naar geschilderde portretten (1755-1759).

Deze gravure is gemaakt naar een schilderij van J.M. Quinkhard (Anno 1755), zie afbeelding in Geneologie, deze catalogus.

PWQ: A1
Jhr Jan Willem Calkoen, 1792-1860.

Gehuwd met Sara Johanna van de Poll.
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Toegeschreven aan Charles Howard Hodges, 1764-1837. Geboren in Engeland, maakte carriere in Amsterdam. Bekende portrtetschilder, o.a. Stadhouder Willem V en Raadpensionaris Schimmel-penninck en Koning Lodewijk Napoleon. Adviseerde bij het terugbrengen van door de Fransen geroofde kunst.

V. Schenking uit nalaten-schap – Jhr Mr J.M.M. van Asch van Wijck door Jkvr A van Asch van Wijc, 1961. 

PWQ: A2
RKD: 1000313502
Jhr Willem Gerrit van de Poll, 1763-1836.

Gehuwd met Jkvr Agnes Johanna Henriette Graafland 1766-1830. Voorzitter Wetgevende vergadering. President Nederlandse Handelsmaatschappij, Lid 2e en 1e Kamer. Nam in studententijd deel aan slag bij de Doggersbank.
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Gekopieerd door anoniem kunstenaar.

II-A. Uit Beek en Royen – Door Jhr Frederik van de Poll, † 1937,  en zijn zusters ingebracht.

PWQ: A3
Jhr Willem Gerrit van de Poll, 1763-1836.

Gehuwd met Jkvr Agnes Johanna Henriette Graafland 1766-1830. Voorzitter Wetgevende vergadering. President Nederlandse Handelsmaatschappij, Lid 2e en 1e Kamer. Nam in studententijd deel aan slag bij de Doggersbank.
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Kopie van A3 door 'Oom van de Poll'.

II-B. Uit Beek en Royen: Overig – Diverse portretten afkomstig uit Beek en Royen. 

PWQ: A4
RKD: 1000311708
Catharina Roberdina Jacoba Twent, 1817-1868.

Dochter van Fredrika Louise Baronesse van Heerdt, uit haar eerste huwelijk met Jhr Antony C. Twent.
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Pasquier. Miniaturist uit Parijs, 1824-1828 in Nederland. Bekend als Pasquier le Jeune (voornaam onbekend) ter onderscheiding van de Parijse miniaturist Pierre Pasquier (1731-1806).

Herkomst onbekend.

PWQ: A5
RKD: 1000314032
Jhr Archibald van de Poll, 1796-1850.

Gehuwd met Baronesse Frederika Louise van Heerdt. Referendaris Ministerie van Binnenlandse Zaken .
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

NN

II-B. Uit Beek en Royen: Overig – Diverse portretten afkomstig uit Beek en Royen. 

PWQ: A6
RKD: 1000311551
Jhr Archibald van de Poll, 1796-1850.

Gehuwd met Baronesse Frederika Louise van Heerdt. Referendaris Ministerie van Binnenlandse Zaken .
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Willem (II) Troost, 1812-1893. In Arnhem geboren, opleiding in den Haag. Leerling Schelfhout. Schilderde landschappen en strandgezichten. Ook portretten.

II-B. Uit Beek en Royen: Overig – Diverse portretten afkomstig uit Beek en Royen. 

PWQ: A7
Barones Frederika Louise van Heerdt, 1792-1858.

Gehuwd met 1. Anton Cornelis Twent; 2. Jhr Archibald van de Poll. Dochter Jkvr Henri๋tte Wilhelmina trouwt met Jhr Frederik Harmen van de Poll, zie A9 en C9.
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Augustin Luc Demoussy, 1809-1880. Schilder en lithograaf. Ecole des Beaux-Arts in Parijs, 1829. Leerling van Hersent en Abel de Pujol. Anno 1848.

II-B. Uit Beek en Royen: Overig – Diverse portretten afkomstig uit Beek en Royen. NB: Een door W Troost getekend duplicaat is ingelijst in zwarte lijst, zie Deel II, Portretten.

PWQ: A8
Jkvr Henriette Wilhelmina van de Poll, 1829-1909.

Gehuwd met Jhr Frederik Harmen van de Poll, Zie C9. Portret op 19-jarige leeftijd.
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Augustin Luc Demoussy, 1809-1880. Schilder en lithograaf. Ecole des Beaux-Arts in Parijs, 1829. Leerling van Hersent en Abel de Pujol. Anno 1848.

II-A. Uit Beek en Royen – Door Jhr Frederik van de Poll, † 1937,  en zijn zusters ingebracht.

PWQ: A9
Archibald Jan van de Poll, 1800-1870

Woonde op Herengracht 476. Gehuwd  met Annemaria Mogge Muilman, A9.
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Toegeschreven aan Petrus Kiers. 1807-1875. Werkte in Amsterdam. Stillevens en romantische scenes, vaak bij kaarslicht. Lid van het kunstenaars kollectief Arti et Amicitiae. 

X.  Aangekocht. Aangekocht bij Glerum, Amsterdam, 2008.

PWQ: A10
RKD: IB00120307
Annemaria Mogge Muilman, 'Moggemie', 1811-1878.

Vrouwe van Haamstede, Koudekerke en Welland. Gehuwd met Archibald Jan van de Poll, A8
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Toegeschreven aan Petrus Kiers. 1807-1875. Werkte in Amsterdam. Stillevens en romantische scenes, vaak bij kaarslicht. Lid van het kunstenaars kollectief Arti et Amicitiae. 

X.  Aangekocht. Aangekocht bij Glerum, Amsterdam, 2008.

PWQ: A11
RKD: IB00120308
Jacobus van de Poll, 1724-1807.

Gehuwd met Cornelia Jacoba Wolters, B2 B4 B6. Secretaris van Amsterdam. Bewindhebber van de V.O.C.
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Jan Maurits Quinckhard. 1688-1772. Geboren in Rees (Duitsland), werkte in Amsterdam. 'Binnenhuisjes', regentenstukken, maar vooral portretten. Veel werk van hem gegraveerd door Houbraken. Was ook kunsthandelaar. Anno 1753.

I. Kerncollectie - Nalatenschap Jan Wolters van de Poll, †  1826.

PWQ: B1
RKD: 1000310951
Cornelia Jacoba Wolters, 1726-1795.

Gehuwd met Jacobus van de Poll, B1 B3 B5.
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Jan MauritsQuinckhard. 1688-1772. Geboren in Rees (Duitsland), werkte in Amsterdam. 'Binnenhuisjes', regentenstukken, maar vooral portretten. Veel werk van hem gegraveerd door Houbraken. Was ook kunsthandelaar. Anno 1753.

I. Kerncollectie - Nalatenschap Jan Wolters van de Poll, †  1826. Via haar huwelijk met Jacobus van de Poll komen de portretten van de families Wolters en Quina in het kernbezitt van de Stichting.

PWQ: B2
RKD: 1000310950
Jacobus van de Poll, 1724-1807.

Gehuwd met Cornelia Jacoba Wolters, B2 B4 B6. Secretaris van Amsterdam. Bewindhebber van de V.O.C.
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Johan Antoni Kaldenbach, 1760-1818. Zutphen. Tamelijk bekend portretschilder (o.a. Joan Derk van der Capellen) en tekenaar. Hij illustreerde (koper gravures) Martinet's 'Katachismus der Natuur'. In Rijksmuseum van hem een regentenstuk: Oude Mannen en Vrouwen Gasthuis. 

I. Kerncollectie - Nalatenschap Jan Wolters van de Poll, †  1826.

PWQ: B3
RKD: 1000311066
Cornelia Jacoba Wolters, 1726-1795.

Gehuwd met Jacobus van de Poll, B1 B3 B5.
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Johan Antoni Kaldenbach, 1760-1818. Zutphen. Tamelijk bekend portretschilder (o.a. Joan Derk van der Capellen) en tekenaar. Hij illustreerde (koper gravures) Martinet's 'Katachismus der Natuur'. In Rijksmuseum van hem een regentenstuk: Oude Mannen en Vrouwen Gasthuis. 

I. Kerncollectie - Nalatenschap Jan Wolters van de Poll, †  1826. Via haar huwelijk met Jacobus van de Poll komen de portretten van de families Wolters en Quina in het kernbezitt van de Stichting.

PWQ: B4
RKD: 1000310947
Jacobus van de Poll, 1724-1807.

Gehuwd met Cornelia Jacoba Wolters, B2 B4 B6. Secretaris van Amsterdam. Bewindhebber van de V.O.C.
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

NN

Herkomst onbekend

PWQ: B5
Cornelia Jacoba Wolters, 1726-1795.

Gehuwd met Jacobus van de Poll, B1 B3 B5. 
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

NN

Herkomst onbekend. Via haar huwelijk met Jacobus van de Poll komen de portretten van de families Wolters en Quina in het kernbezitt van de Stichting.

PWQ: B6
Jan Wolters van de Poll, 1759-1826.

Gehuwd met Brechje Agatha de Smeth. Raad en Schepen van Amsterdam en Conte de l'Empire.
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Johan Friedrich AugustTischbein, 1750-1812. "Leipziger Tischbein". Stamde uit bekende Duitse kunstenaars-familie. Leerling van zijn vader en zijn oom Jan Hendrik. Bezocht regelmatig  Nederland en kreeg daar veel portret opdrachten. Anno 1788.

Herkomst onbekend. Via haar huwelijk met Jacobus van de Poll komen de portretten van de families Wolters en Quina in het kernbezitt van de Stichting.

PWQ: B7
RKD: 1000311799
Harmen van de Poll, 1750-1807.

Gehuwd met Margaretha Jacoba van de Poll, C3. Schepen en Commissaris van Amsterdam. Koopman en lid firma Harmen van de Poll & Co. Medeoprichter negotie in Suriname en Berbice. Behoorde tot Prinsgezinden.
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Leon-Pascal Glain, 1723-1787. Miniaturist en pastellist 18e eeuw. Werkt in Florence (1752-1774) en bezocht ook Nederland. Anno 1767

I. Kerncollectie - Nalatenschap Jan Wolters van de Poll, †  1826.

PWQ: C1
RKD: 1000311570
Harmen van de Poll, 1750-1807.

Gehuwd met Margaretha Jacoba van de Poll, C3. Schepen en Commissaris van Amsterdam. Koopman en lid firma Harmen van de Poll & Co. Medeoprichter negotie in Suriname en Berbice. Behoorde tot Prinsgezinden.
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

NN

VI-A. Van Gelder de Neufville.Uit nalatenschap Jhr D.M. van Gelder de Neufville, † 1938.

PWQ: C2
RKD: 1000311063
Margaretha Jacoba van de Poll, 1751-1815.

Gehuwd met Harman van de Poll, C1 C2
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

NN

VI-A. Van Gelder de Neufville.Uit nalatenschap Jhr D.M. van Gelder de Neufville, † 1938.

PWQ: C3
RKD: 1000311064
Harman van de Poll, 1750-1807.

Gehuwd met Margaretha Jacoba van de Poll, C3. Schepen en Commissaris van Am-sterdam. Koopman en lid firma Harmen van de Poll & Co. Medeoprichter negotie in Suriname en Berbice. Behoorde tot Prinsgezinden.
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

NN

II-B. Uit Beek en Royen: Overig – Diverse portretten afkomstig uit Beek en Royen.

PWQ: C4
RKD: 1000310868
mr Frederik van de Poll, 1780-1853.

Gehuwd met: 1. Elisabeth van Vollenhove 2. Clara Catharina Bonn, C6 C8. Burgemeester van Amsterdam en Commisaris des Konings in de provincie Utrecht, Staatsraad.
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Joseph Charles de Haen, 1777-1836. Geboren in Antwerpen, werkte in Amsterdam. Hofschilder en miniatuurschilder. Kunsthandelaar.  Anno 1820.

II-B. Uit Beek en Royen: Overig – Diverse portretten afkomstig uit Beek en Royen.

PWQ: C5
RKD: 1000311566
Clara Catharina Bonn, 1788-1866.

Gehuwd met Frederik van de Poll, C5 C7.
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

NN

II-B. Uit Beek en Royen: Overig – Diverse portretten afkomstig uit Beek en Royen.

PWQ: C6
RKD: 1000311096
mr Frederik van de Poll, 1780-1853.

Gehuwd met: 1. Elisabeth van Vollenhove 2. Clara Catharina Bonn, C6 C8. Burgemeester van Amsterdam en Commisaris des Konings in de provincie Utrecht, Staatsraad.
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Toegeschreven aan Jan Adam Kruseman, 1804-1862. Amsterdam. Leerling van neef Cornelis en, in Brussel, Navez en David.  Reizen naar Duitsland, Engeland en Schotland. Beinvloed door het klassicisme. Historische en religieuze stukken. Circa 500 portretten o.a. van Alexander I van Rusland, Willem I en II.

II-A. Uit Beek en Royen – Door Jhr Frederik van de Poll, † 1937,  en zijn zusters ingebracht.

PWQ: C7
RKD: 1000311702
Clara Catharina Bonn, 1788-1866.

Gehuwd met Frederik van de Poll, C5 C7.
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Bastiaan de Poorter, 1813-1880. Meeuwen, Aalburg. Leerling van Kruseman. Schilderde portretten, genrescenes en historiestukken uit  nationaal verleden. Directeur Genootschap Kunstliefde Utrecht. Anno 1844.

II-A. Uit Beek en Royen – Door Jhr Frederik van de Poll, † 1937,  en zijn zusters ingebracht.

PWQ: C8
RKD: 1000311703
Jhr Frederik Harmen van de Poll, 1823-1909.

Gehuwd met Jkvr Henriette Wilhelmina van de Poll. Ontvanger der registratie te Ommen, Elst en Dordrecht. Inspecteur der registratie en domeinen. Ridder i d orde van de Nederlandse Leeuw.
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

NN

II-A. Uit Beek en Royen – Door Jhr Frederik van de Poll, † 1937,  en zijn zusters ingebracht.

PWQ: C9-1
Jkvr Henriette Wilhelmina van de Poll, 1829-1909

Gehuwd met Jhr Frederik Harmen van de Poll. Zij zijn de ouders Frederica Henriette en Louise Pauline, hofdame en Dames du Palais van koningin Wilhelmina, zie C13 C14 C15.
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

NN

II-A. Uit Beek en Royen – Door Jhr Frederik van de Poll, † 1937,  en zijn zusters ingebracht.

PWQ: C9-2
Jhr Frederik van de Poll, 1860-1937

Directeur Levensverzekering maatschappij Kosmos, Zeist. Richte in 1935 de Stichting PWQ op samen met zijn zuster Joanna, 'Zus' (C15).
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

NN

Herkomst onbekend

PWQ: C10
RKD: IB00093569
Jhr Willem Hendrik Joan van de Poll, 1867-1921.

Cavelerist instructeur rij- en hoefsmidschool. Commandant 1e Depot en 2e regiment huzaren. Trouwt Jkvr Anna Agatha Geertruida Gevaerts (C11).
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Bernard van Vlijmen, 1885-1977. Amsterdam, Naarden en Bardolino. Illustrator en schilder. Medewerker aan diverse bladen. Portretten o.a. van prof Lam้ris, Henri Jurgens, generaal Foulkes en Paus Pius XII. In 1952 Prinses Elizabeth te paard.

Herkomst onbekend. Deze tekening is in 1922, na zijn dood, gemaakt naar een jeugdfoto.

PWQ: C10-1
Jkvr Anna Agatha Geertruida Gevaerts, 1873-1941.

Gehuwd met: 1. Jhr Willem Hendrik Joan van de Poll (c10.1) 2. Dr Cornelis Johannes Karel van Aalst
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Bernard van Vlijmen, 1885-1977. Amsterdam, Naarden en Bardolino. Illustrator en schilder. Medewerker aan diverse bladen. Portretten o.a. van prof Lam้ris, Henri Jurgens, generaal Foulkes en Paus Pius XII. In 1952 Prinses Elizabeth te paard.

IV-A. Legaat – Gelegateerd door Jkvr Wilhelmina Geertruida van de Poll,  † 1958.

PWQ: C11
RKD: 1000310970
Wilhelmina Adriana Geertruide van de Poll, 1901-1958 

Dochter van Willem HJ van de Poll en Anna AG Gevearts (C11). Uit haar nalatenschap een aanzienlijk aantal portretten, zie "Herkomsten IV".
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Bernard van Vlijmen, 1885-1977. Amsterdam, Naarden en Bardolino. Illustrator en schilder. Medewerker aan diverse bladen. Portretten o.a. van Prof  Lamaris, Henri Jurgens, generaal Foulkes en Paus Pius XII. In 1952 Prinses Elizabeth te paard. Anno 1925.

II-B. Uit Beek en Royen: overig - diverse portretten afkomstig uit Beek en Royen.

PWQ: C12
RKD: 1000313544
Jkvr Frederica Louise Henriette van de Poll, 1853-1946.

Oudste dochter van Jhr Frederik Harmen en Jkvr Henriette Wilhelmina van de Poll, C9. Zij wordt hofdame van Koningin Emma en Dame du Palais van Koningin Wilhelmina. Eredame van de Huisorde van Oranje.
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Leonard de Koningh, 1810-1887. Werkzaam in Dordrecht. Schilder, tekenaar, lithograaf en fotograaf. Genre scenes, interieurs, portretten en rivierenlandschap. Anno 1858

II-B. Uit Beek en Royen: Overig – Diverse portretten afkomstig uit Beek en Royen.

PWQ: C13
RKD: 1000310717
Jkvr Clara Catharina van de Poll, 1855-1943.

Tweede dochter van Jhr Frederik Harmen en Jkvr Henriette Wilhelmina van de Poll, C9.
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Leonard de Koningh , 1810-1887. Werkzaam in Dordrecht. Schilder, tekenaar, lithograaf en fotograaf. Genre scenes, interieurs, portretten en rivierenlandschap. Anno 1859

II-B. Uit Beek en Royen: Overig – Diverse portretten afkomstig uit Beek en Royen.

PWQ: C14
RKD: 1000310712
Joanna Margaretha Elizabeth van de Poll (tante Zus Zeist), 1872-1970.

Jongste kind van Jhr Frederik Harmen en Henriette van de Poll, C9. Zij speelt een belangrijke rol in Zeist, de Van de Poll-Stichting ้n de Stichting PWQ.
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Olaf Jordan, 1902-1968. Czech uit Decin, werkt in Frankrijk en Nederland eind jaren '30. Na de oorlog in Zweden als landschaps en portretschilder. Anno 1931

II-B. Uit Beek en Royen: Overig – Diverse portretten afkomstig uit Beek en Royen.

PWQ: C15
RKD: 0000291995
Andreas Jacobus van de Poll, 1824-1849.

Als Adelborst. Tweede zoon uit het 2e huwelijk van Frederik van de Poll met Clara C. Bonn. Sterft op 25-jarige leeftijd in Batavia. Luit. ter Zee 2e klasse. Ridder Militaire Willems Orde.
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Jan Adam Kruseman , 1804-1862. Amsterdam. Leerling van neef Cornelis en in Brussel, Navez en David.  Reizen naar Duitsland, Engeland en Schotland. Beinvloed door het klassicisme. Historische en religieuze stukken. Circa 500 portretten o.a. van Alexander I van Rusland, Willem I en II.

II-A. Uit Beek en Royen – Door Jhr Frederik van de Poll, † 1937,  en zijn zusters ingebracht.

PWQ: C16
RKD: 1000312460
Andreas Jacobus van de Poll, 1824-1849.

Als Adelborst. Tweede zoon uit het 2e huwelijk van Frederik van de Poll met Clara C. Bonn. Sterft op 25-jarige leeftijd in Batavia. Luit. ter Zee 2e klasse. Ridder Militaire Willems Orde.
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Prent naar schilderij Jan Adam Kruseman. Zonder toevoeging van officiers-epauletten en Militaire Willemsorde, postuum verleend 11-12-1849. Van deze prent 2 exemplaren: transscriptie 219 en 220, met en zonder toevoeging.

II-A. Uit Beek en Royen – Door Jhr Frederik van de Poll, † 1937,  en zijn zusters ingebracht.

PWQ: C17A
Andreas Jacobus van de Poll, 1824-1849.

Als Adelborst. Tweede zoon uit het 2e huwelijk van Frederik van de Poll met Clara C. Bonn. Sterft op 25-jarige leeftijd in Batavia. Luit. ter Zee 2e klasse. Ridder Militaire Willems Orde.
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Prent naar schilderij Jan Adam Kruseman. Met toevoeging van officiers-epauletten en Militaire Willemsorde, postuum verleend 11-12-1849. Van deze prent 2 exemplaren: transscriptie 219 en 220, met en zonder toevoeging.

II-A. Uit Beek en Royen – Door Jhr Frederik van de Poll, † 1937,  en zijn zusters ingebracht.

PWQ: C17B
Jkvr Petronella Maria van Breugel, 1828-1900.

Gehuwd met Jhr Ir Jacobus Willem Maurits van de Poll, 1828-1899. 
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

NN

Herkomst onbekend

PWQ: C18
RKD: 1000310967
Maria Louise Jacoba Cecilia van de Poll, 1858-1928

Gehuwd met Maurits van Vollenhove (september 1916). Zette zich in voor verpleging van gevluchte Belgische soldaten op Sparrendaal (Zeist). Ontving Elizabeth Medaille.
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Pascal de Beucker, 1881-1944. Belgisch kunstschilder, tijdens WOI in Nederland. Portretten, stillevens, vaak met bloemen. Dit in 1916 geschilderde portret zal verband houden met de inzet van geportretteerde voor Belgische vluchtelingen. Anno 1916

VII. Legaat van Vollenhoven – Schenking Jhr M.W.R. van Vollenhoven, † 1976, en zijn moeder, Jkvr M.L.C. van de Poll, † 1928.

PWQ: C19
RKD: 1000319799
Margaretha van de Poll, 1809-1850.

Derde dochter van Frederik van de Poll uit zijn 1e huwelijk met Elisabeth van Vollenhove. Posthuum portret.
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Bastiaan de Poorter, 1813-1880. Meeuwen, Aalburg. Leerling van Kruseman.  Schilderde portretten, genrescenes en historiestukken uit  nationaal verleden. Directeur Genootschap Kunstliefde Utrecht. Anno 1850

II-A. Uit Beek en Royen – Door Jhr Frederik van de Poll, † 1937,  en zijn zusters ingebracht.

PWQ: C20
RKD: 1000312341
Jan Jacobus van de Poll, 1784-1863.

Gehuwd met Jkvr Constantia Agatha Calkoen C22 C24. Ontvanger der Directe Belastingen te Utrecht.
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

NN

V. Schenking uit nalatenschap – Jhr Mr J.M.M. van Asch van Wijck door Jkvr A van Asch van Wijck, 1961.

PWQ: C21
RKD: 1000311596
Jkvr Constantia Agatha Calkoen, 1792-1860.

Gehuwd met Jacobus van de Poll, C21 C23.
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

NN

V. Schenking uit nalatenschap – Jhr Mr J.M.M. van Asch van Wijck door Jkvr A van Asch van Wijck, 1961.

PWQ: C22
RKD: 1000311088
Jan Jacobus van de Poll, 1784-1863.

Gehuwd met Jkvr Constantia Agatha Calkoen C22 C24. Ontvanger der Directe Belastingen te Utrecht.
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

NN - "Zoon van de tuinman"

VIII. Tak Jan Jacobus - Door vererving en schenking in de Stichting (1965).

PWQ: C23
RKD: 1000311597
Jkvr Constantia Agatha Calkoen, 1792-1860.

Gehuwd met Jacobus van de Poll, C21 C23.
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

NN - "Zoon van de tuinman"

VIII. Tak Jan Jacobus - Door vererving en schenking in de Stichting (1965).

PWQ: C24
RKD: 1000311090
Abraham Nicolaas Jan van de Poll, 1819-1870

Gehuwd met Cornelia Abrahammina de Neufville C26. Rechter, Procureur en President Arrondissements rechtbank. Gemeenteraadslid Amersfoort.
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Opschrift: Photographie / Adolphe Zimmermans Riemerstraat La Haye.

VIII. Tak Jan Jacobus - Door vererving en schenking in de Stichting.

PWQ: C25
RKD: 1000310920
Cornelia Abrahammina de Neufville, 1831-1886.

Gehuwd met Abraham Nicolaas Jan van de Poll C25.
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

G.A. Kottmann / Algemeene Boek- Papier- en Kunsthandel / Valeriusstraat 61.

VIII. Tak Jan Jacobus - Door vererving en schenking in de Stichting.

PWQ: C26
RKD: 1000310924
Abraham Nicolaas Jan van de Poll, 1819-1870

Gehuwd met Cornelia Abrahammina de Neufville C26. Rechter, Procureur en President Arrondissements rechtbank. Gemeenteraadslid Amersfoort.
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Opschrift: Photographie / Adolphe Zimmermans Riemerstraat La Haye.

VIII. Tak Jan Jacobus - Door vererving en schenking in de Stichting (1965).

PWQ: C27
RKD: 1000310920
Cornelia Abrahammina de Neufville, 1831-1886.

Gehuwd met Abraham Nicolaas Jan van de Poll C25.
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

G.A. Kottmann / Algemeene Boek- Papier- en Kunsthandel / Valeriusstraat 61.

VIII. Tak Jan Jacobus - Door vererving en schenking in de Stichting (1965).

PWQ: C28
RKD: 1000310924
Jhr Hendrik van de Poll, "Oupa", 1866-1947.

Gehuwd met Aaltje Ottens C30. Vestigt zich in Transvaal. Neemt deel aan 2e Boerenoorlog. Keert in 1902 terug naar Nederland. Neemt deel aan oprichting biochem bedrijven. Archivaris Abraham Kuyper Stichting.
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

H. Scheuer. Anno 1942.

VIII. Tak Jan Jacobus - Door vererving en schenking in de Stichting (1965).

PWQ: C29
RKD: 1000310942
Aaltje Ottens, 1870-1952

Gehuwd met Jhr Hendrik van de Poll C29.
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

H. Scheuer. Anno 1942.

VIII. Tak Jan Jacobus - Door vererving en schenking in de Stichting (1965).

PWQ: C30
RKD: 1000310936
1. David Mathieu van Gelder de Neufville, als kind, 1811-1882. Zoon van X10. Huwt Margaretha Jacoba van de Poll.

2. Margaretha Jacoba de Neufville, als kind, 1812-1872.
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Adriaan de Lely, 1755 - 1820. Autodidact, werkzaam in Antwerpen, vestigde zich in Amsterdam. Historie, genrestukken, figuurvoorstellingen, portretten en interieurs. Leraar Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten. In zijn tijd zeer gevierd. Anno 1817.   

VI-A. Van Gelder de Neufville Uit nalatenschap Jhr D.M. van Gelder de Neufville, † 1938.

PWQ: C31
RKD: 1000313498
Margaretha Cornelia Clara van de Poll, 1788-1854 

Trouwt Abraham de Neufville, C35.
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

NN

VI-C. Van Gelder de Neufville Uit nalatenschap Jhr D.M. van Gelder de Neufville, † 1938. N.B. Dit porttretje werd eerder als 'kinderportret van Frederik van de Poll' omschreven. Zie lijst 1965.

PWQ: C32
RKD: 1000311531
Margaretha Cornelia Clara van de Poll, 1788-1854.   

Gehuwd met Abraham de Neufville, C35. Dochter van Harmen van de Poll.
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Heinrich Siebert Sr . 1804-1881. Uit Berlijn, maakte tussen 1843-1869 kleine 200 pastel portretten, o.a.in Nederland, mogelijk naar foto en andere voorbeelden. Anno 1852

VI-A. Van Gelder de Neufville Uit nalatenschap Jhr D.M. van Gelder de Neufville, † 1938.

PWQ: C33
RKD: 1000311532
Margaretha Cornelia Clara van de Poll, 1788-1854.   

Gehuwd met Abraham de Neufville, C35. Dochter van Harmen van de Poll.
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Opschrift: Steendruk P(ieter) W(ilhelmus) van de Weijer, Utrecht.

VI-A. Van Gelder de Neufville Uit nalatenschap Jhr D.M. van Gelder de Neufville, † 1938.

PWQ: C34
RKD: 0000367048
Abraham de Neufville, 1787-1871.

Gehuwd met Margaretha Cornelia Clara van de Poll, C32, C33 en C34. Commissaris van de Nederlandse Bank.
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Heinrich Siebert Sr. 1804-1881. Uit Berlijn, maakte tussen 1843-1869 kleine 200 pastel portretten, o.a.in Nederland, mogelijk naar foto en andere voorbeelden. Anno 1852

VI-A. Van Gelder de Neufville Uit nalatenschap Jhr D.M. van Gelder de Neufville, † 1938.

PWQ: C35
RKD: 1000311513
Cornelia Abrahammina de Neufville, 1831-1889.

Dochter van Abraham en Margaretha C C van de Poll. Zij trouwt met Abraham Nicolaas Jan van de Poll, zie C27 C28
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Heinrich Siebert Sr. 1804-1881. Uit Berlijn, maakte tussen 1843-1869 kleine 200 pastel portretten, o.a.in Nederland, mogelijk naar foto en andere voorbeelden. Anno 1852

Aangekocht 2015.

PWQ: C36
RKD: 0001343710
Jacob Quina, 1621-1680.

Verfkoper op de Oude Turfmarkt in Amsterdam en koopman, bewindhebber bij de WIC, maar hij had ook belangen in de VOC. In 1646 trouwde hij met Adriana Quina (Q2), een ver familielid. 
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Ferdinand Bol. Geboren te Dordrecht 1611-1681, overleden te Amsterdam. Leerling van Rembrandt, portret- en historieschilder. Opdrachten voor Raadhuis van Amsterdam, portretten van Jacob van Campen en de Ruyter. Anno 1655

I. Kerncollectie, Nalatenschap Jan Wolters van de Poll, † 1826. Gerestaureerd, 1997. In 2019 is het doek voorzien van een beschermende achterplaat.

PWQ: Q1
RKD: 1000311114
Adriana Quina, ? - 14-4-1684.

Geboren in Batavia en in 1646 gehuwd met Jacob Quina (Q1) (3e echtgenoot), een ver familielid. Voor Adriana was het haar derde huwelijk. Eerder trouwde ze met een VOC bediende die gouverneur op Taiwan werd. Toen deze stierf trouwde ze zijn opvolger, maar die overleed al na drie jaar. Daarop vertrok Adriana naar Holland en trouwde met Jacob. Ook hem zou zij overleven.
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Ferdinand Bol. Geboren te Dordrecht 1611-1681, overleden te Amsterdam. Leerling van Rembrandt, portret- en historieschilder. Opdrachten voor Raadhuis van Amsterdam, portretten van Jacob van Campen en de Ruyter. Anno 1655

I. Kerncollectie, Nalatenschap Jan Wolters van de Poll, † 1826. Gerestaureerd, 1997. In 2019 is het doek voorzien van een beschermende achterplaat.

PWQ: Q2
RKD: 1000311552
Sir Carlo/Carel Quina, 1622-1689.

Reisde over land naar Jeruzalem, ingeschreven in klooster aldaar als niet-katholiek. Voerde later Jeruzalemkruis. Schreef hierover een reisverslag, dat als boek is uitgegeven: "Door het land van de Sultan". Geridderd door Karel II van Engeland.
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Jacob Ferdinand Voet, 1639-ca 1700. Vlaams kunstschilder. Werkte in Antwerpen, Rome, Milaan en Florence. Portretten.

I. Kerncollectie - Nalatenschap Jan Wolters van de Poll, † 1826. Een model van de Heilige Grafkerk, door Carlo op zijn reis meegebracht, behoort tot het kernbezit van de Stichting. Quina's reisverslag naar Jerusalem is in boekvorm uitgegeven bij de Walburg Pers, "Door het land van de Sultan", bewerkt door Inge van der Vlis, ISBN 9789057302909.

PWQ: Q3
RKD: 1000311719
Louis Wolters, 1649-1684

Getrouwd met: 1) Maria Walens, W2. 2) Cornelia Quina, W4. Koopman op de Heerengracht, Kerkmeester Nieuwe Kerk.
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Lambertus Jansz de Hue (Huij, Huy, Huys), 1619/20 of 1623-1681 Amsterdam. Portretschilder. Dit portret en zijn pendant werden eerder toegeschreven aan Jan de Baen en Samuel van Hoogstraten. Huidige toeschrijving: R.E.O. Ekkart, 2013.

I. Kerncollectie - Nalatenschap Jan Wolters van de Poll, † 1826.

PWQ: W1
RKD: 1000313535
Susanna Maria Walens, 1649-1676

Getrouwd met Louis Wolters, W1, W3
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Lambertus Jansz de Hue (Huij, Huy, Huys), 1619/20 of 1623-1681 Amsterdam. Portretschilder. Dit portret en zijn pendant werden eerder toegeschreven aan Jan de Baen en Samuel van Hoogstraten. Huidige toeschrijving: R.E.O. Ekkart, 2013.

I. Kerncollectie - Nalatenschap Jan Wolters van de Poll, † 1826.

PWQ: W2
RKD: 1000313495
Louis Wolters, 1649-1684

Getrouwd met: 1) Maria Walens, W2. 2) Cornelia Quina, W4. Koopman op de Heerengracht, Kerkmeester Nieuwe Kerk.
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Atelier Caspar Netscher, 1639 - 1684. Geb: Heidelberg, opleiding  Arnhem en Deventer bij Coster en ter Borch. Werkte in Den Haag. Portretten van vorstelijke personen, regenten enz. De portretten W13 W14, W16 W17, W18 W19 en W20 zijn waarschijnlijk als ้้n serie met kopie๋n geschilderd in 1683.

I. Kerncollectie - Nalatenschap Jan Wolters van de Poll, † 1826. Gerestaureerd 1997.

PWQ: W3
RKD: 1000313493
Cornelia Quina, 1652-1722

Gehuwd met Louis Wolters, W1, W3.
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Atelier Caspar Netscher, 1639-1684. Geb: Heidelberg, opleiding  Arnhem en Deventer bij Coster en ter Borch. Werkte in Den Haag. Portretten van vorstelijke personen, regenten enz. De portretten W13 W14, W16 W17, W18 W19 en W20 zijn waarschijnlijk als ้้n serie met kopie๋n geschilderd in 1683.

I. Kerncollectie - Nalatenschap Jan Wolters van de Poll, † 1826. Gerestaureerd 1997. Voor verwisseling der portretten Quina en van Capelle (W4 W9) zie Notitie II.         

PWQ: W4
RKD: 1000313511
Cornelia Quina, 1652-1722.

Gehuwd met Louis Wolters, met hun dochter Adriana Louisa, 1682-1703. Kopie met toevoeging kind, van W4.
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Naar Caspar Netscher, 1639-1684. Geb: Heidelberg, opleiding  Arnhem en Deventer bij Coster en ter Borch. Werkte in Den Haag. Portretten van vorstelijke personen, regenten enz. 

V. Schenking uit nalatenschap – Jhr Mr J.M.M. van Asch van Wijck door Jkvr A van Asch van Wijc, 1961.Voor verwisseling der portretten Quina en van Capelle (W4 & W9) zie Notitie II. De toevoeging van een kind in W5 betreft Adriana Louise Wolters, 1682-1703, zie Notitie II.

PWQ: W5
RKD: 1000313512
Maria Wolters, Geb. 6-8-1652 - sterft december 1725

Gehuwd met Jacob Scott, W7.
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Naar Caspar Netscher, 1639-1684. Geb: Heidelberg, opleiding  Arnhem en Deventer bij Coster en ter Borch. Werkte in Den Haag. Portretten van vorstelijke personen, regenten enz. De portretten W13 W14, W16 W17, W18 W19 en W20 zijn waarschijnlijk als ้้n serie met kopie๋n geschilderd in 1683.

I. Kerncollectie - Nalatenschap Jan Wolters van de Poll, † 1826. Gerestaureerd 1997.

PWQ: W6
RKD: 1000311500
Jacob Scott, 1647-1708.

Gehuwd met Maria Wolters W6. Koopman, Raad en Schepen van Amsterdam. Bewindhebber van W.I.C. Kapitein van de Schutterij. Directeur Levantse Handel. 
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Atelier Caspar Netscher, 1639-1684. Geb: Heidelberg, opleiding  Arnhem en Deventer bij Coster en ter Borch. Werkte in Den Haag. Portretten van vorstelijke personen, regenten enz. De portretten W13 W14, W16 W17, W18 W19 en W20 zijn waarschijnlijk als ้้n serie met kopie๋n geschilderd in 1683.

I. Kerncollectie - Nalatenschap Jan Wolters van de Poll, † 1826. Gerestaureerd 1997.

PWQ: W7
RKD: 1000313486
Raymond Wolters, Ged. 1653-1684.

Gehuwd met Catharina van Capelle W9. Koopman, Kerkmeester.
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Atelier Caspar Netscher, 1639-1684. Geb: Heidelberg, opleiding  Arnhem en Deventer bij Coster en ter Borch. Werkte in Den Haag. Portretten van vorstelijke personen, regenten enz. De portretten W13 W14, W16 W17, W18 W19 en W20 zijn waarschijnlijk als ้้n serie met kopie๋n geschilderd in 1683.

I. Kerncollectie - Nalatenschap Jan Wolters van de Poll, † 1826. Gerestaureerd 1997.

PWQ: W8
RKD: 1000313844
Catharina van Capelle, 1655-1705.

Gehuwd met Raymond Wolters. W8.
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Atelier Caspar Netscher, 1639-1684. Geb: Heidelberg, opleiding  Arnhem en Deventer bij Coster en ter Borch. Werkte in Den Haag. Portretten van vorstelijke personen, regenten enz. De portretten W13 W14, W16 W17, W18 W19 en W20 zijn waarschijnlijk als ้้n serie met kopie๋n geschilderd in 1683.

I. Kerncollectie - Nalatenschap Jan Wolters van de Poll, † 1826. Voor verwisseling der portretten Quina en van Capelle (W-4 & W-9) zie Notitie II.

PWQ: W9
RKD: 1000313517
Steven Wolters, Geb. 16-2-1651 - v๓๓r 1704.

Gehuwd met Aletha Maria Trip. Kunstverzamelaar en koopman te Amsterdam. Directeur en secretaris van Levantse Handel.
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Atelier Caspar Netscher, 1639-1684. Geb: Heidelberg, opleiding  Arnhem en Deventer bij Coster en ter Borch. Werkte in Den Haag. Portretten van vorstelijke personen, regenten enz. De portretten W13 W14, W16 W17, W18 W19 en W20 zijn waarschijnlijk als ้้n serie met kopie๋n geschilderd in 1683.

I. Kerncollectie - Nalatenschap Jan Wolters van de Poll, † 1826. Gerestaureerd 1997.

PWQ: W10
RKD: 1000313501
Jan Wolters, 1683-1757.

Gehuwd met Sara Munter, W12. Schepen van Amsterdam. Bewindhebber van V.O.C. en W.I.C. en Schepen en Hoofd Ingeland van 's Gravenland.
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Dirk Valkenburg, 1675-1721. Amsterdam. Dierschilder, gewerkt in Duitsland en Wenen. Beschermeling van Willem III. Naar Suriname; schildert, na terugkomst, voornamelijk portretten. Anno 1717.

I. Kerncollectie - Nalatenschap Jan Wolters van de Poll, † 1826.

PWQ: W11
RKD: 1000311701
Sara Munter, 1691-1758.

Gehuwd met Jan Wolters, W11.
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Dirk Valkenburg, 1675-1721. Amsterdam. Dierschilder, gewerkt in Duitsland en Wenen. Beschermeling van Willem III. Naar Suriname; schildert, na terugkomst, voornamelijk portretten. Anno 1717.

I. Kerncollectie - Nalatenschap Jan Wolters van de Poll, † 1826.

PWQ: W12
RKD: 1000311807
Theodor Christoffers Ankarcrona, 1687-1750

Gehuwd met Catharina Beate von Schoting, X2. Admiraal, wetenschapper en Gouverneur van de provincie Stockholm, Zweedse adel.
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Naar Olof Arenius, 1701-1766. Geboren in Upland, overleden Stockland. Bekend portretschilder, lang in 's-Gravenhage gewoond (1730-1736). Later hofschilder van Adolf Frederik van Zweden. Anno  1740.

Uit nalatenschap Clara Catharina Bonn (1788-1866). In 1909 aanwezig op Beek en Royen. Mogelijk vererfd naar Jkvr Wilhelmina Geertruida van de Poll, † 1958. Twee duplicaten in Zweeds bezit. Met toenaam 'Ankarcrona'  in de Zweedse adelstand verheven. Neef van grootvader Anna Cramer en  Andreas Bonn, X7 en X8.  Zie Notitie VII en Noot 2.

PWQ: X1
RKD: 1000313680
Catharina Beata von Schoting, 1691-1770.

Gehuwd met Theodor Christoffers Ankarcrona, X1.
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Naar Olof Arenius, 1701-1766. Geboren in Upland, overleden Stockland. Bekend portretschilder, lang in 's-Gravenhage gewoond (1730-1736). Later hofschilder van Adolf Frederik van Zweden. Anno 1740.

Uit nalatenschap Clara Catharina Bonn (1788-1866). In 1909 aanwezig op Beek en Royen. Mogelijk vererfd naar Jkvr Wilhelmina Geertruida van de Poll, † 1958. Twee duplicaten in Zweeds bezit. Met toenaam 'Ankarcrona'  in de Zweedse adelstand verheven. Neef van grootvader Anna Cramer en  Andreas Bonn, X7 en X8.  Zie Notitie VII en Noot 2.

PWQ: X2
RKD: 1000313713
Kinderportret, mogelijk uit familie Christoffers Ankarcrona. Eerste helft 18e eeuw.
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

NN

IIA. Uit Beek en Royen – Door Jhr Frederik van de Poll, † 1937,  en zijn zusters ingebracht.  Gerestaureerd 2000. Zie Notie VII en IX over dit portret en Noot 2 over het echtpaar Ankarcrona - Schoting.

PWQ: X3
Cornelis Jansz Backer, 1692-1766.

Penningmeester en raad van de Admiraliteit van Amsterdam. Gehuwd met Margaretha Bicker X5.
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Arnhold Boonen,1669 -1729. Dordrecht. Interieurs, regentenstukken en portretten, o.a. van prins Willem IV, prinses Marie Louise, Peter de Grote en de latere Frederik de Grote als kroonprins. Anno 1714.

IV-C. Uit nalatenschap Harmen van de Poll en Margaretha Clara Berewout. Al in 1906 op Beek en Royen aanwezig. Afkomstig uit bezit van Jkvr Wilhelmina Geertruida van de Poll, †1958. Margaretha Bicker en Cornelis Backer waren de stiefgrootouders van Harmen van de Poll, 1750-1807, Ca. Zie Noot 2.

PWQ: X4
RKD: 1000311704
Margaretha Bicker, 1699-1757.

Gehuwd met mr Cornelis Jansz. Backer X4.
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Cornelis Pronk, 1691-1759. Amsterdam. Leerling van Boonen. Portretten, maar vooral landschappen (sepia-tekeningen) en gravures, ook naar werk van anderen. Anno 1728.

IV-C. Uit nalatenschap Harmen van de Poll en Margaretha Clara Berewout. Al in 1906 op Beek en Royen aanwezig. Afkomstig uit bezit van Jkvr Wilhelmina Geertruida van de Poll, †1958. Margaretha Bicker en Cornelis Backer waren de stiefgrootouders van Harmen van de Poll, 1750-1807, Ca. 

PWQ: X5
RKD: 1000311705
Portret van een man, mogelijk lid van de familie van den Bempden, waarschijnlijk Gilles van den Bempden 1697-1748. Eerder, mogelijk Jan van den Bempden 1661-1722.
 
Jan van Bempden: Raad, Schepen en Secretaris van Amsterdam. Bewindhebber W.I.C. Gehuwd met Esther Elia Tulp. Deze identiteit is omstreden, zie Notitie IV en VIII.
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Jan Maurits Quinkhard, 1688-1772. Geb: Rees overl. Amsterdam. 'Binnenhuisjes', regentenstukken, maar vooral portretten. Veel werk van hem gegraveerd door Houbraken. Was ook kunsthandelaar; Anno 1741.

IIA. Uit Beek en Royen – Door Jhr Frederik van de Poll, † 1937,  en zijn zusters ingebracht. De eerdere identiteit van de afgebeelde wordt bestreden in Notitie IV en VIII.

PWQ: X6
RKD: 1000312340
prof dr Andreas Bonn, 1738-1817.

Gehuwd met Anna Cramer, regentes van het Luthers Diaconiehuis. Med. dr. en hoogleraar te Amsterdam. Vader van Anthonie en Clara , X9 en C8 .
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Jan Adam Kruseman, 1804-1862. Schilder en directeur Amsterdamse Tekenacademie Amsterdam; Kopie naar Jacobus Buys (1724-1801) gemaakt in opdracht van Frederik van de Poll, 1835. 

IIA. Uit Beek en Royen – Door Jhr Frederik van de Poll, † 1937,  en zijn zusters ingebracht. 

PWQ: X7
RKD: 1000311802
prof dr Andreas Bonn, 1738-1817.

Gehuwd met Anna Cramer, regentes van het Luthers Diaconiehuis. Med. dr. en hoogleraar te Amsterdam. Vader van Anthonie en Clara , X9 en C8 .
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Deelkopie naar groepsportret Adriaan de Lely, 1755-1820. Geb: Tilburg, overl: Amsterdam; Opleiding te Antwerpen, later werkzaam te Amsterdam. Portretten, regentenstukken en 'binnenhuizen'. In zijn tijd zeer gevierd.

IIA. Uit Beek en Royen – Door Jhr Frederik van de Poll, † 1937,  en zijn zusters ingebracht. 

PWQ: X8
RKD: 1000313793
Anthonie Volkert Bonn, 1785-1834.

Zoon van Andreas Bonn X7 X8 en Anna Cramer.
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Toegeschreven aan Hodges, Charles Howard, 1764-1837. Geboren in Engeland, maakte carriere in Amsterdam. Zeer bekende portrtetschilder, o.a. Stadhouder Willem V en Raadpensionaris Schimmel-penninck en Koning Lodewijk Napoleon. Adviseerde bij het terugbrengen van door de Fransen geroofde kunst.

IIA. Uit Beek en Royen – Door Jhr Frederik van de Poll, † 1937,  en zijn zusters ingebracht. 

PWQ: X9
RKD: 1000311086
David Mattheus van Gelder de Neufville, 1751-1814.

Gehuwd met Elisabeth Barnaart. Raad en Schepen en Adj. Maire van Amsterdam. Hij is de vader van Abraham C34 en Ellisabeth X13, en Margaretha Jacoba, de schilderes van X13.
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Matheus Ignatius van Bree, 1773-1839.  Belgisch Kunstschilder. Studeerde in Parijs. Werkte in Antwerpen. Directeur Academie van Antwerpen. Vooral schildder van portretten en genrestukkeen.

VI-A. Van Gelder de Neufville Uit nalatenschap Jhr D.M. van Gelder de Neufville, † 1938. Zie ook C-37.

PWQ: X10
RKD: 1000319803
Margaretha Clasina Bosman, 1868-1938.

Gehuwd met Jacobus Marius van Gelder de Neufville.
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Jacques Fernand Gonin, 1883-1960. Franse portretschilder.

VI-A. Van Gelder de Neufville Uit nalatenschap Jhr D.M. van Gelder de Neufville, † 1938. 

PWQ: X11
RKD: 1000313522
Margaretha Clasina Bosman, 1868-1938.

Gehuwd met Jacobus Marius van Gelder de Neufville.
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Massimiliano Galelli, 1853-1956. Italiaanse schilder van landschappen, klassieke tafrelen, en portrettten.

VI-A. Van Gelder de Neufville Uit nalatenschap Jhr D.M. van Gelder de Neufville, † 1938. 

PWQ: X12
RKD: 1000313523
Elisabeth de Neufville, 1822-1840.

Dochter van David Mattheus van Gelder de Neufville, X10.
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Margaretha Jacoba de Neufville (zuster), 1775-1856. Schilderde en schreef  'Galery van beroemde mannen en vrouwen', 'De kleine Pligten' en de 'Schildknaap'. Over haar: P.A.A. Boeser: 'Leven en werken van Margaretha Jacoba de Neufville', Dissertatie, 1889.  Anno 1839.

VI-A. Van Gelder de Neufville Uit nalatenschap Jhr D.M. van Gelder de Neufville, † 1938. 

PWQ: X13
RKD: 1000311731
Jacob de Neufville, 1668-1730.

Gehuwd met Anna Compoing, X15. 
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

NN, Kopie naar onbekend 18e eeuws voorbeeld.

VI-A. Van Gelder de Neufville Uit nalatenschap Jhr D.M. van Gelder de Neufville, † 1938. 

PWQ: X14
RKD: 1000311725
Anna Compoing, ? - 1716.

Gehuwd met Jacob de Neufville,  X-14.
 • Schilder
 • Details
 • Referentie

NN, Kopie naar onbekend 18e eeuws voorbeeld.

VI-A. Van Gelder de Neufville Uit nalatenschap Jhr D.M. van Gelder de Neufville, † 1938. 

PWQ: X15
RKD: 1000311727

« vorige [ 1 2 ] volgende »

« vorige [ 1 2 ] volgende »
In collectie zoeken
In alle velden:
Naar schilder:
    wissen