Mozaïek view
zoeken

Cornelia Abrahamina de Neufville, 1831-1886.

Dochter van Abraham de Neufville (C35), 1787-1871, en Margaretha Cornelia Clara van de Poll (C32C33C34), 1788-1854. Gehuwd met Abraham Nicolaas Jan van de Poll (C25C27), 1819-1870.

Zie ook: C26, C28.

 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Heinrich Siebert sr. Datering: 1852.

Mogelijk gemaakt naar foto en/of andere voorbeelden. Uit een serie: Margaretha Cornelia Clara van de Poll (C33), Abraham de Neufville (C35), Cornelia Abrahamina de Neufville (C36).

Heinrich Siebert sr. 1804-1881. Uit Berlijn, maakte tussen 1843-1869 kleine 200 pastel portretten, o.a.in Nederland.

Bron IX. Veilingaankopen - door de Stichting. Aangekocht in 2015.

PWQ: C36
RKD: 0001343710

Jhr ir Abraham Nicolaas Jan van de Poll, 1894-1977.

Zoon van Jhr Hendrik van de Poll (C29), 1866-1947, en Aaltje Ottens (C30), 1870-1952. Gehuwd met 1- Alma Ottilie Frieda Rothe, 1894-1968, 2- Elsje Anna Witholt, 1913-1994.

Abraham Nicolaas Jan was Scheikundig ingenieur, Hoofd afdeling butagas bij de Bataafsche Petroleum Maatschappij, Hoofd ontwikkeling van de Stanleymotor* bij Philips te Dordrecht. Ereridder der Johanniter Orde.

* vermoedelijk wordt hier de 'Stirlingmotor' (hetelucht motor) bedoeld.


 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Rosalie den Hartog. Datering 1975.

Rosalie den Hartog (-Overste), 1926-2015. Een verdienstelijke kunstenares die na WOII, waarin ze ondergedoken is geweest, de Kunstacademie heeft gevolgd. Altijd in de omgeving van Zeist gewerkt. 

Bron X. Overig - niet ingedeeld, onbekend.

PWQ: N4

Portret van onbekende man, mogelijk uit de familie Gevaerts, familie Colijns, of gerelateerd.

Het afgebeelde wapen lijkt sterk op dat van Gevaerts. Er zijn echter een paar belangrijke verschillen, zoals 6 gouden 'bollen' in plaats van 6 gouden 'strepen' op een rood schild. De schildtekens (2x 3 bollen en schuinbalk) zijn geheel gelijk aan het wapen van Colijns/Colyns, echter, dan zou het rood op zilver moeten zijn. Aanwezig is de vijfpuntige kroon, hetgeen op 'Jonkheer' duidt. Het onderschrift (voorkant onder) is onleesbaar, alleen de datering is leesbaar.

 • Schilder
 • Details
 • Referentie

NN. Datering: 1880.

Bron X. Overig - niet ingedeeld, onbekend. Verkregen via Nanne van de Poll, 2019.

Enkele beschadigingen van het doek (twee gaten). De conditie van de lijst is matig (houtworm). 

PWQ: N11

Jhr Willem Hendrik Joan van de Poll, 1867-1921.

Zoon van Jhr Frederik Harmen (C9-1), 1823-1909, en Jkvr Henriette Wilhelmina van de Poll (A9C9-2), 1829-1909. Gehuwd met Jkvr Anna Agatha Geertruida Gevaerts (C11), 1873-1941.

Potloodtekening van spelend orkest met Willem Hendrik Joan als dirigent. Hij was Cavelerist instructeur rij- en hoefsmidschool. Commandant 1e Depot en 2e Regiment Huzaren.

Zie ook: C10-1.

 • Schilder
 • Details
 • Referentie

NN. Datering: 1904.

Ondertekening is niet leesbaar, "f#z Altho##y". Potloodtekening van spelend orkest. Opschrift achterkant: "O,G,A (Onderling Genoegen en Afwisseling) Amateur Symphonie Orkest te Zutpfen onder leiding van Ritmeester Jhr WHJ van de Poll, 1904".

Bron X. Overig - niet ingedeeld, onbekend. Verkregen via Nanne van de Poll, 2019.

Enkele schimmelplekken in het papier, iets bruin, lijst en glas zijn goed. 

PWQ: N12

Catharina Arendina van Willes, 'Tante Cato', 1838-1910.

Samen met twee onbekende vrouwen. Gezien de geschatte datering van de afbeelding, leeftijden van de geportretteerden, gelijkenissen en familiesituatie, zou het mogelijk kunnen gaan om Cato's schoonzussen: Sara Maria van de Poll, 1823-1907, en Constantia Margaretha Maria van de Poll, 1818-1892. Cato is waarschijnlijk de linker vrouw.

Catharina Arendina is dochter van Jan Mensma van Willes, 1816-1879, en Hendrika van Binsbergen, 1812-1872. Gehuwd met Herman Frederik van de Poll, 1821-1890. Herman, Sara en Constantia zijn de kinderen van Jan Jacobus van de Poll (C21, C23), 1784-1863, en Constantia Agatha Calkoen (C22, C24), 1792-1860).

Handgeschreven tekst op de achterkant is vrijwel onleesbaar, op "Tante Cato vd Poll van Willes" na.

 • Schilder
 • Details
 • Referentie

NN. Datering: 1860.

Bron X. Overig - niet ingedeeld, onbekend. Verkregen via Nanne van de Poll, 2019.

PWQ: N13

Maria Louise Jacoba Cecilia van de Poll, 1858-1928.

Dochter van Jhr ir Jacobus Willem Maurits van de Poll, 1828-1899, en Jkvr Petronella Maria van Breugel (C18), 1828-1900. Gehuwd met Maurits van Vollenhoven, 1860-1885.

Maria Louise Jacoba Cecilia zette zich tijdens de Eerste Wereldoorlog in voor de verpleging van gevluchte Belgische soldaten op Sparrendaal te Zeist (een interneringskamp voor 15.000 soldaten). De Belgische regering verleende haar als eerste Nederlandse de Koningin Elizabeth Medaille.

Zie ook: C19

 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Photographisch Atelier G.L. Mulder. Datering  1883 (obv geschatte leeftijd Maria Louise).


Ovalen muurmedaillon met glas, afm 10x8cm

Schenking door: Jhr GC van de Poll, ML van de Poll - Brunsting, Jkvr PG van de Poll, 2021.

PWQ: N14

Maria Louise Jacoba Cecilia van de Poll, 1858-1928.

Dochter van Jhr ir Jacobus Willem Maurits van de Poll, 1828-1899, en Jkvr Petronella Maria van Breugel (C18), 1828-1900. Gehuwd met Maurits van Vollenhoven, 1860-1885.

Maria Louise Jacoba Cecilia zette zich tijdens de Eerste Wereldoorlog in voor de verpleging van gevluchte Belgische soldaten op Sparrendaal te Zeist (een interneringskamp voor 15.000 soldaten). De Belgische regering verleende haar als eerste Nederlandse de Koningin Elizabeth Medaille.

Zie ook: C19 en N14

 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Experiment met het verbeteren van een (oude) foto mbt AI software (Fotor), met een nabewerking in GIMP. Door TH van de Poll (2023). Basismateriaal komt van: Ovalen muurmedaillon met glas, afm 10x8cm, Photographisch Atelier G.L. Mulder. Datering 1883 (obv geschatte leeftijd Maria Louise).

Schenking muurmedaillon door: Jhr GC van de Poll, ML van de Poll - Brunsting, Jkvr PG van de Poll, 2021.

PWQ: N14-2

Jacob Quina, 1621-1680.

Zoon van Carel Quina (Charles Kina), 1586-1649, en Johanna Cocquiel dite Mercier, 1595-1663. Gehuwd met Adriana Quina (Q2), 1611-1684 (een ver familielid). Broer van Carel Quina (Q3), 1622-1689.

Jacob was verfkoper op de Oude Turfmarkt in Amsterdam, Handelaar in Oost-indische waren en verf. Hij was ook bewindhebber bij de WIC en belangen in de VOC.

 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Ferdinand Bol. Datering: 1655. 

Gesigneerd rechtsonder: FBol-1655.

Ferdinand Bol, 1616-1680. Dordrecht en Amsterdam. Leerling van JG Cuyp en later van Rembrandt, portret- en historieschilder. Opdrachten voor Raadhuis van Amsterdam, portretten van Jacob van Campen en de Michiel de Ruyter.

Bron I. Kerncollectie - Primair bezit. Nalatenschap van Jan Wolters van de Poll, 1759-1826.

PWQ: Q1
RKD: 1000311114

Adriana Quina, 1611-1684.

Gehuwd met 1- Johan van der Burch, 1590-1640, 2- Paulus Traudenius, 1606-1643, 3- Jacob Quina (Q1), 1621-1680.

Adriana huwde eerst Johan van der Burch, die uiteindelijk VOC Gouverneur op Formosa werd. Na zijn overlijden trouwde ze zijn opvolger, Paulus Traudenius. Hij overleed echter al na drie jaar. Daarop trok Adriana weer naar Holland en trouwde ze Jacob Quina (Q1), een ver familielid (ook hem zou zij overleven).

 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Ferdinand Bol. Datering: 1655. 

Gesigneerd rechtsonder: FBol.

Ferdinand Bol, 1616-1680. Dordrecht en Amsterdam. Leerling van JG Cuyp en later van Rembrandt, portret- en historieschilder. Opdrachten voor Raadhuis van Amsterdam, portretten van Jacob van Campen en de Michiel de Ruyter.

Bron I. Kerncollectie - Primair bezit. Nalatenschap van Jan Wolters van de Poll, 1759-1826.

PWQ: Q2
RKD: 1000311552

Carel Quina, 1622-1689.

Zoon van Carel Quina (Charles Kina), 1586-1649, en Johanna Cocquiel dite Mercier, 1595-1663. Broer van Jacob Quina (Q1), 1621-1680. Ongehuwd gebleven.

Carel was handelaar in verf en terpentijn. Hij maakte een lange pelgrimage naar Jerusalem en schreef hierover een uitgebreid reisverslag. Hij reisde over land naar Jeruzalem, ipv de meer gangbare zeeroute. Hij werd ingeschreven in het klooster aldaar als niet-katholiek. Carel voerde later het Jeruzalemkruis. Zijn reisverslag is in de 20e-eeuw uitgegeven als boek: "Door het land van de Sultan". Carel is in 1670 door Koning Karel II van Engeland geridderd.

 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Jacob Ferdinand Voet. Datering: 1666, of 1669/1670.

Jacob Ferdinand Voet, 1639-1689. Vlaams kunstschilder. Werkte in Antwerpen, Rome, Milaan en Florence. Vooral portretten.

Bron I. Kerncollectie - Primair bezit. Nalatenschap van Jan Wolters van de Poll, 1759-1826.

Een model van de Heilige Grafkerk, door Carlo op zijn reis meegebracht, behoort tot het kernbezit van de PWQ Stichting.

Quina's reisverslag naar Jerusalem is in boekvorm uitgegeven bij de Walburg Pers, "Door het land van de Sultan", bewerkt door Inge van der Vlis, ISBN 9789057302909.

PWQ: Q3
RKD: 1000311719

« vorige [ 1 2 ... 6 7 8 9 10 ... 12 13 ] volgende »

« vorige [ 1 2 ... 6 7 8 9 10 ... 12 13 ] volgende »
In collectie zoeken
In alle velden:
Naar schilder:
    wissen