Mozaïek view
zoeken

Louis Wolters, 1649-1684.

Zoon van Jan Wolters, 1611-1669, en Sara de Geer, 1626-1667. Gehuwd met 1- Susanna Maria Walens (W2), 1649-1676, 2- Cornelia Quina (W4, W5), 1652-1722.

Louis was koopman op de Heerengracht in Amsterdam, Luitenant van de Burgerij 1677, Kerkmeester in de Nieuwe Kerk van Amsterdam 1682.

Zie ook: W3.

 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Lambertus Jansz de Hue. Datering: Ī1671.

Pendant van Susanna Maria Walens (W2).

Eerder toegeschreven aan Jan de Baen en Samuel van Hoogstraten. Huidige toeschrijving: Ekkart, 2013.

Lambertus Jansz de Hue (Huij, Huy, Huys), Ī1620-1681, Amsterdam. Portretschilder. 

Bron I. Kerncollectie - Primair bezit. Nalatenschap van Jan Wolters van de Poll, 1759-1826.

PWQ: W1
RKD: 0001486568

Susanna Maria Walens, 1649-1676.

Dochter van Nicolaes Walens en Susanna de Latfeur. Gehuwd Louis Wolters (W1, W3), 1649-1684.

 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Lambertus Jansz de Hue. Datering: Ī1671.

Pendant van Louis Wolters (W1).

Eerder toegeschreven aan Jan de Baen en Samuel van Hoogstraten. Huidige toeschrijving: Ekkart, 2013.

Lambertus Jansz de Hue (Huij, Huy, Huys), Ī1620-1681, Amsterdam. Portretschilder. 

Bron I. Kerncollectie - Primair bezit. Nalatenschap van Jan Wolters van de Poll, 1759-1826.

PWQ: W2
RKD: 0001486569

Louis Wolters, 1649-1684.

Zoon van Jan Wolters, 1611-1669, en Sara de Geer, 1626-1667. Gehuwd met 1- Susanna Maria Walens (W2), 1649-1676, 2- Cornelia Quina (W4W5), 1652-1722.

Louis was koopman op de Heerengracht in Amsterdam, Luitenant van de Burgerij 1677, Kerkmeester in de Nieuwe Kerk van Amsterdam 1682.

Zie ook: W1.

 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Atelier Caspar Netscher. Datering: 1683.

Uit een serie pendanten van de vier kinderen (en partners) van Jan Wolters en Sara de Geer: Louis W3 en Cornelia Quina W4, Maria W6 en Jacob Scott W7, Raymond W8 en Catharina van Capelle W9, Steven W10. Alleen die van Aletta Maria Trip (vrouw van Steven Wolters) lijkt te ontbreken. Er zijn verschillende kopieŽn van deze serie bekend.

Caspar Netscher, 1639-1684. Geboren in Heidelberg, opleiding in Arnhem en Deventer bij Coster en ter Borch. Werkte in Den Haag. Portretten van vorstelijke personen, regenten enz.

Bron I. Kerncollectie - Primair bezit. Nalatenschap van Jan Wolters van de Poll, 1759-1826. Gerestaureerd in 1997.

PWQ: W3
RKD: 1000313493

Cornelia Quina, 1652-1722.

Dochter van Jacob Quina (Q1), 1621-1680, en Adriana Quina (Q2), 1611-1684. Gehuwd met Louis Wolters (W1, W3), 1649-1684.

Cornelia was de laatste telg van het geslacht Quina.

Zie ook: W5.

 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Atelier Caspar Netscher. Datering: Ī1683.

Uit een serie pendanten van de vier kinderen (en partners) van Jan Wolters en Sara de GeerLouis W3 en Cornelia Quina W4, Maria W6 en Jacob Scott W7, Raymond W8 en Catharina van Capelle W9, Steven W10. Alleen die van Aletta Maria Trip (vrouw van Steven Wolters) lijkt te ontbreken. Er zijn verschillende kopieŽn van deze serie bekend.

Caspar Netscher, 1639-1684. Geboren in Heidelberg, opleiding in Arnhem en Deventer bij Coster en ter Borch. Werkte in Den Haag. Portretten van vorstelijke personen, regenten enz.

Bron I. Kerncollectie - Primair bezit. Nalatenschap van Jan Wolters van de Poll, 1759-1826. Gerestaureerd 1997.

Voor verwisseling der portretten Cornelia Quina en Catharina van Capelle (W4-W9) zie Notitie II.

PWQ: W4
RKD: 1000313511

Cornelia Quina, 1652-1722, en Adriana Louisa Wolters, 1682-1703.

Cornelia is dochter van Jacob Quina (Q1), 1621-1680, en Adriana Quina (Q2), 1611-1684. Cornelia was gehuwd met Louis Wolters (W1W3), 1649-1684. Hun dochter Adriana Louisa Wolters is ongehuwd gebleven.

Cornelia was de laatste telg van het geslacht Quina.

Zie ook: W4.

 • Schilder
 • Details
 • Referentie

NN, naar Caspar Netscher. Datering: Ī1683.

Een kopie van het portret van Cornelia Quina W4 door Caspar Netscher met toevoeging van dochter Adriana Louisa Wolters.

Caspar Netscher, 1639-1684. Geboren in Heidelberg, opleiding in Arnhem en Deventer bij Coster en ter Borch. Werkte in Den Haag. Portretten van vorstelijke personen, regenten enz.

Bron V. Schenking Jhr JMM van Asch van Wijck - Uit de nalatenschap van Jhr Mr JMM van Asch van Wijck, 1891-1961, door Jkvr A van Asch van Wijck in 1961.

Voor verwisseling der portretten Cornelia Quina en Catharia van Capelle (W4 W9) zie Notitie II.

PWQ: W5
RKD: 1000313512

Maria Wolters, 1652-1725.

Dochter van Jan Wolters, 1611-1669, en Sara de Geer, 1626-1667. Gehuwd met Jacob Scott (W7), 1647-1708.

 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Atelier Caspar Netscher. Datering: Ī1683.

Uit een serie pendanten van de vier kinderen (en partners) van Jan Wolters en Sara de GeerLouis W3 en Cornelia Quina W4, Maria W6 en Jacob Scott W7, Raymond W8 en Catharina van Capelle W9, Steven W10. Alleen die van Aletta Maria Trip (vrouw van Steven Wolters) lijkt te ontbreken. Er zijn verschillende kopieŽn van deze serie bekend.

Caspar Netscher, 1639-1684. Geboren in Heidelberg, opleiding in Arnhem en Deventer bij Coster en ter Borch. Werkte in Den Haag. Portretten van vorstelijke personen, regenten enz.

Bron I. Kerncollectie - Primair bezit. Nalatenschap van Jan Wolters van de Poll, 1759-1826. Gerestaureerd in 1997.

PWQ: W6
RKD: 1000311500

Jacob Scott, 1647-1708.

Zoon van Everard Scott, 1616-1679, en Anna van Zinnick, 1616-xx. Gehuwd met Maria Wolters (W6), 1652-1725.

Jacob was Directeur Levantse Handel 1682, Luitenant der Burgerij 1684, Kapitein 1689, Reder en Bewindhebber WIC 1688, Veertigraad van Amsterdam 1690-1708, vanaf 1690 lid Vroedschap, Schepen 1693, Handelaar onder de firma 'Raymond de Smeth en Jacob Scott'. 

 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Atelier Caspar Netscher. Datering: Ī1683.

Uit een serie pendanten van de vier kinderen (en partners) van Jan Wolters en Sara de GeerLouis W3 en Cornelia Quina W4, Maria W6 en Jacob Scott W7, Raymond W8 en Catharina van Capelle W9, Steven W10. Alleen die van Aletta Maria Trip (vrouw van Steven Wolters) lijkt te ontbreken. Er zijn verschillende kopieŽn van deze serie bekend.

Caspar Netscher, 1639-1684. Geboren in Heidelberg, opleiding in Arnhem en Deventer bij Coster en ter Borch. Werkte in Den Haag. Portretten van vorstelijke personen, regenten enz.

Bron I. Kerncollectie - Primair bezit. Nalatenschap van Jan Wolters van de Poll, 1759-1826. Gerestaureerd in 1997.

PWQ: W7
RKD: 1000313486

Raymond Wolters, 1653-1684.

Zoon van Jan Wolters, 1611-1669, en Sara de Geer, 1626-1667. Gehuwd met Catharina van Capelle (W9), 1655-1705.

Raymond was koopman en kerkmeester.

 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Atelier Caspar Netscher. Datering: Ī1683.

Uit een serie pendanten van de vier kinderen (en partners) van Jan Wolters en Sara de GeerLouis W3 en Cornelia Quina W4, Maria W6 en Jacob Scott W7, Raymond W8 en Catharina van Capelle W9, Steven W10. Alleen die van Aletta Maria Trip (vrouw van Steven Wolters) lijkt te ontbreken. Er zijn verschillende kopieŽn van deze serie bekend.

Caspar Netscher, 1639-1684. Geboren in Heidelberg, opleiding in Arnhem en Deventer bij Coster en ter Borch. Werkte in Den Haag. Portretten van vorstelijke personen, regenten enz.

Bron I. Kerncollectie - Primair bezit. Nalatenschap van Jan Wolters van de Poll, 1759-1826. Gerestaureerd in 1997.

PWQ: W8
RKD: 1000313844

Catharina van Capelle, 1655-1705.

Dochter van Nicolaes Rochusz van (de) Capelle, 1609-1695, en Elisabeth Suerland, xx-1669. Gehuwd met Raymond Wolters (W8), 1653-1684.

 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Atelier Caspar Netscher. Datering: 1683.

Uit een serie pendanten van de vier kinderen (en partners) van Jan Wolters en Sara de GeerLouis W3 en Cornelia Quina W4, Maria W6 en Jacob Scott W7, Raymond W8 en Catharina van Capelle W9, Steven W10. Alleen die van Aletta Maria Trip (vrouw van Steven Wolters) lijkt te ontbreken. Er zijn verschillende kopieŽn van deze serie bekend.

Caspar Netscher, 1639-1684. Geboren in Heidelberg, opleiding in Arnhem en Deventer bij Coster en ter Borch. Werkte in Den Haag. Portretten van vorstelijke personen, regenten enz.

Bron I. Kerncollectie - Primair bezit. Nalatenschap van Jan Wolters van de Poll, 1759-1826. Gerestaureerd in 1997.

Voor verwisseling der portretten Cornelia Quina en Catharina van Capelle (W4-W9) zie Notitie II.

PWQ: W9
RKD: 1000313517

Steven Wolters, 1651-1704.

Zoon van Jan Wolters, 1611-1669, en Sara de Geer, 1626-1667. Gehuwd met Aletta Maria Trip, 1654-1711.

Steven was kunstverzamelaar en koopman op de Herengracht te Amsterdam, Directeur van de Levantse Handel 1690, Secretaris van de Levantse Handel 1691-1695, Vaandrig der Burgerij 1681. Vertrok in 1695 naar West-IndiŽ.

 • Schilder
 • Details
 • Referentie

Atelier Caspar Netscher. Datering: Ī1683.

Uit een serie pendanten van de vier kinderen (en partners) van Jan Wolters en Sara de GeerLouis W3 en Cornelia Quina W4, Maria W6 en Jacob Scott W7, Raymond W8 en Catharina van Capelle W9, Steven W10. Alleen die van Aletta Maria Trip (vrouw van Steven Wolters) lijkt te ontbreken. Er zijn verschillende kopieŽn van deze serie bekend.

Caspar Netscher, 1639-1684. Geboren in Heidelberg, opleiding in Arnhem en Deventer bij Coster en ter Borch. Werkte in Den Haag. Portretten van vorstelijke personen, regenten enz.

Bron I. Kerncollectie - Primair bezit. Nalatenschap van Jan Wolters van de Poll, 1759-1826. Gerestaureerd in 1997.

PWQ: W10
RKD: 1000313501
In collectie zoeken
In alle velden:
Naar schilder:
    wissen